Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 22. kolovoza 2010.

(Video)

     

Marija je kraljica

Draga braćo i sestre!

Osam dana nakon svetkovine njezina uznesenja na nebo, liturgija nas poziva častiti Blaženu Djevicu Mariju pod naslovom "Kraljica". Kristovu se Majku promatra kao onu koju je njezin Sin okrunio, to jest Marija je pridružena njegovu kraljevanju nad svime, kako je prikazuju brojni mozaici i slike. Taj spomen također ove godine pada na nedjelju, zadobivajući veće svjetlo iz Božje riječi i iz slavljenja tjednog Uskrsa. Slika Djevice Marije Kraljice, na osobit način, nalazi značajnu potvrdu u današnjem evanđelju, gdje Isus kaže: "Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji" (Lk 13, 30). To je tipičan Kristov izraz, kojeg više put donose evanđelisti – čak i sličnim izričajima – jer očito odražava temu koja je draga njegovu proročkom propovijedanju. Gospa je savršeni primjer te evanđeoske istine, naime da Bog ponizuje ohole i moćnike ovoga svijeta a uzvisuje ponizne (usp. Lk 1, 52).

Mala i jednostavna djevojčica iz Nazareta postala je Kraljica svijeta! To je jedna od divota koje otkrivaju Božje srce. Marijino je kraljevanje, naravno, potpuno ovisno o Kristovu: On je Gospodin, kojega je, nakon poniženja koje je pretrpio umrijevši na križu, Otac uzvisio iznad svakog stvorenja na nebu, zemlji i pod zemljom (usp. Fil 2, 9-11). Po milosnom naumu, Bezgrešna je Majka potpuno pridružena Sinovu otajstvu: njegovu utjelovljenju, njegovu zemaljskom životu, najprije u skrovitosti u Nazaretu a zatim očitovanom u mesijanskoj službi; njegovoj muci i smrti; i na kraju slavi uskrsnuća i uzašašća na nebo. Majka je dijelila sa Sinom ne samo ljudske aspekte toga otajstva, već, po djelovanju Duha Svetog u njoj, također duboku namisao, Božju volju, tako da je cijeli njezin život, u siromaštvu i poniznosti, uzdignut, preobražen, proslavljen te je prošla kroz "uska vrata" koja su sam Isus (usp. Lk 13, 24). Da, Marija je prva koja je prošla "putom" koji je otvorio Krist kako bi ušla u Božje kraljevstvo, putom koji je dostupan poniznima, onima koji se uzdaju u Božju riječ i trude se provoditi je u djelo.

U povijesti gradova i naroda evangeliziranih kršćanskom porukom postoje bezbrojna svjedočanstva javnog čašćenja, u nekim slučajevima čak izdignuta na institucionalnu razinu, Djevice Marije kao kraljice. Ali danas želimo prije svega obnoviti, kao sinovi Crkve, našu pobožnost prema onoj koju nam je Isus ostavio kao Majku i Kraljicu. Povjeravamo njezinu zagovoru svakodnevnu molitvu za mir, osobito tamo gdje hara apsurdna logika nasilja, kako bi se svi ljudi uvjerili da na ovome svijetu moramo jedni drugima pomagati kao braća kako bi izgrađivali civilizaciju ljubavi. Maria, Regina pacis, ora pro nobis!

      Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana