Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 14. studenog 2010.

(Video)

 

Preispitati model globalnog ekonomskog razvoja

Draga braćo i sestre!

U drugom čitanju današnje liturgije apostol Pavao ističe važnost zauzimanja za ljudski život. Taj aspekt doziva u svijest također Dan zahvalnosti, koji se u Italiji tradicionalno slavi na ovu drugu nedjelju mjeseca studenoga kao Božje milosno djelovanje na završetku razdoblja berbe. Premda u raznim zemljopisnim područjima obrađivanje polja pada naravno u različita razdoblja, htio bih, polazeći od riječi svetog Pavla, iznijeti neka svoja razmišljanja, osobito vezana uz rad u poljodjelstvu.

Današnju ekonomsku krizu, o kojoj se govorilo također ovih dana na skupu takozvanog G20, treba uzeti u svoj njezinoj ozbiljnosti: ona ima brojne uzroke i upućuje snažni poziv na duboko preispitivanje modela globalnog ekonomskog razvoja (usp. enc. Caritas in veritate, 21). To je duboki pokazatelj koji se pridodao nekim drugim još težim i već dobro poznatim, kao što su dugotrajni jaz između bogatih i siromašnih, sablazan gladi, urgentni ekološki problem i problem nezaposlenosti, koji je već sada poprimio globalne razmjere. U takvim okolnostima od presudne je važnosti provesti u djelo strategiju ponovnog pokretanja zamrlog poljodjelstva. Naime, proces industrijalizacije ponekad je zasjenio poljoprivredni sektor, koji je, premda se okoristio suvremenim znanjima i tehnikama, ipak izgubio na važnosti, što ima značajne posljedice također na kulturnom planu. Čini mi se da je kucnuo čas da se ponovno prepozna vrijednost i važnost poljoprivrede ne zbog nostalgije za minulim vremenima, već zato što to predstavlja nezaobilazni resurs za budućnost.

U sadašnjoj ekonomskoj situaciji najsnažnije ekonomije su u napasti da sklapaju korisne saveze koji se međutim mogu pokazati opasnima za druge, siromašnije države, produžujući tako situacije ekstremnog siromaštva mnoštva muškaraca i žena i iscrpljujući prirodna bogatstva Zemlje, koju je Bog povjerio čovjeku – kao što kaže Postanak – da je obrađuje i čuva (usp. 2, 15). Usto, usprkos krizi, i nadalje se u zemljama prve industrijalizacije potiču načini života prožeti neodrživom potrošnjom, koji se pokazuju također štetnima za okoliš i za siromašne. Treba zato, uistinu udruženim snagama, nastojati oko uspostave nove ravnoteži između poljoprivrede, industrije i uslugâ, kako bi razvoj bio održiv i kako nitko ne bi ostao bez kruha i posla, a zrak, voda i druga primarna dobra se čuvaju kao opća dobra (usp. enc. Caritas in veritate, 27). Zato je od temeljne važnosti njegovati i širiti jasnu etičku svijest, koja će biti na visini najsloženijih izazova sadašnjeg trenutka; svi se učiti mudrijem i odgovornijem trošenju; promicati osobnu odgovornost kao društvenu dimenziju ruralnih aktivnosti, utemeljenih na neprolaznim vrijednostima, kao što su gostoljubivost, solidarnost, dijeljenje napora u poslu. Mnogi su mladi već izabrali taj put; i visoko obrazovani se vraćaju poljoprivredi, osjećajući da odgovaraju tako ne samo na osobnu i obiteljsku potrebu, već također na znak vremena, na konkretnu osjetljivost za opće dobro.

Molimo Djevicu Mariju da ova razmišljanja uzmognu poslužiti kao poticaj međunarodnoj zajednici, dok uzdižemo Bogu našu zahvalnost za plodove zemlje i čovjekova rada.

Nakon Angelusa

U ovom trenutku želim ponovno izraziti svoju blizinu dragom haićanskom pučanstvu koje, zbog strašnog potresa od proteklog siječnja, sada pati od teške epidemije kolere. Potičem sve one koji pružaju pomoć u ovoj novoj urgentnoj situaciji i, dok jamčim svoj posebni spomen u molitvi, apeliram na međunarodnu zajednicu da velikodušno pomogne tim pučanstvima.

U subotu 27. studenoga u bazilici Svetog Petra predsjedat ću Prvom večernjom Prve nedjelje došašća i molitvenim bdijenjem za novorođeni život. Ta je inicijativa organizirana zajedno s krajevnim Crkvama iz čitavoga svijeta i preporučujem da se organizira također u župama, redovničkim zajednicama, udrugama i pokretima. Vrijeme priprave za sveti Božić je povlašteni trenutak da se zazove Božju zaštitu na svako ljudsko biće pozvano na život, također kao zahvala Bogu za dar života primljen od naših roditelja.

         Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana