Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

 Nedjelja, 19. prosinca 2010.

(Video)

 

Isusovo rođenje promatrano Josipovim očima

Draga braćo i sestre!

Na ovu Četvrtu nedjelju došašća u Evanđelju svetog Mateja pripovijeda se kako se zbilo Isusovo rođenje. Matej taj događaj promatra očima svetog Josipa. On je bio zaručnik Marije, koja "prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom" (Mt 1, 18). Božji Sin, ispunjavajući drevno proroštvo (usp. Iz 7, 14) utjelovio se u krilu djevice i to otajstvo očituje ljubav, mudrost i moć koju Bog iskazuje ljudskom rodu ranjenom grijehom. Sveti Josip je predstavljen kao "pravedan" čovjek (Mt 1, 19), vjeran Božjem zakonu, spreman ispuniti njegovu volju. Zato ulazi u otajstvo utjelovljenja nakon što mu je Gospodinov anđeo, ukazavši mu se u snu, najavio: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih" (Mt 1, 20-21). Odustavši od nauma da potajno otpusti Mariju, on ju uzima k sebi, jer sada vidi u njoj Božje djelo.
Sveti Ambrozije tumači da su "Josipa resili prijaznost i pravednost, da bi njegovo svjedočanstvo bilo što vrjednije" (Exp. Ev. sec. Lucam II, 5: CCL 14,32-33). On, nastavlja Ambrozije, "nije mogao okaljati hram Duha Svetoga, Gospodinovu Majku, krilo oplođeno otajstvom" (isto, II, 6: CCL 14,33). Premda je bio zbunjen svim tim, Josip "učini kako mu naredi anđeo Gospodnji", siguran da postupa ispravno. I dajući ime Isus tome Djetetu koje ravna čitavim svemirom, on se pridružuje četi poniznih i vjernih slugu, nalik je anđelima i prorocima, nalik mučenicima i apostolima – kao što to pjevaju drevni istočni himni. Sveti Josip naviješta čudesa Gospodnja tako što potvrđuje Marijino djevičanstvo, besplatno Božje djelovanje, i čuva Mesiju za zemaljskog života. Štujmo dakle zakonitog Isusovog oca (usp. KKC, 532), jer se u njemu naziru obrisi novoga čovjeka, koji gleda s povjerenjem i hrabrošću u budućnost, ne slijedi neki svoj plan, nego se potpuno uzda u beskrajno milosrđe Onoga koji ostvaruje proroštva i s kojim započinje vrijeme spasenja.

Dragi prijatelji, svetom Josipu, zaštitniku opće Crkve, želim povjeriti sve pastire pozivajući ih da "kršćanskim vjernicima i čitavom svijetu ponizno iz dana u dan stavljaju pred oči Isusove riječi i geste" (Pismo povodom proglašenja Svećeničke godine). O kada bi bar svi mi u svojem životu sve više prianjali uz Isusovu osobu, upravo zato jer "Onaj koji je Riječ uzima na sebe tijelo, dolazi od Boga kao čovjek i privlači k sebi čitavu ljudsku egzistenciju te unosi u nju Božju riječ" (Isus iz Nazareta, Milano 2007., 383)! Zazivajmo s pouzdanjem Djevicu Mariju, punu milosti, "Božji ures", da bi se o Božiću, koji nam je pred vratima, naše oči otvorile i vidjele Isusa, a srce se radovalo u tome čudesnom susretu ljubavi.

               Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana