Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA

Nedjelja, 2. svibnja 2010.

(Video)

U Marijinom je srcu sačuvan misterij Kristova lica

 

Dok se približavamo kraju ovog svečanog slavlja obraćamo se u molitvi Presvetoj Mariji, koja se Torinu časti kao glavna zaštitnica s naslovom Blažene Djevice od utjehe. Njoj povjeravamo ovaj grad i sve njegove stanovnike. Bdij, o Marijom nad obiteljima i nad radnicima; bdij nad onima koji su izgubili vjeru i nadu; utješi bolesne, zatvorenike i sve koji trpe; budi potpora, Pomoćnice kršćana, mladima, starijima i svima koji su u nevolji. Bdij, o Majko Crkve, nad pastirima i nad čitavom zajednicom vjernika, da budu „sol i svjetlo" u društvu.

Djevica Marija je više od bilo koga drugog razmatrala Boga u Isusovu ljudskom licu. Vidjela ga je tek rođena, dok je, u pelenama, ležao u jaslama; vidjela ga je mrtvog, kada su ga, nakon što je skinut s križa, omotali u platno i odnijeli u grob. U nju se utisnula slika njezina izmučenog Sina; no ta je slika kasnije preobražena svjetlom uskrsnuća. Tako je u Marijinu srcu sačuvan misterij Kristova lica, misterij smrti i slave. Od nje možemo uvijek učiti gledati Isusa pogledom ljubavi i vjere, prepoznati u tome ljudskom licu Božje lice.

Presvetoj Mariji povjeravam sa zahvalnošću sve one koji su radili na realizaciji ovog mog pohoda i izlaganju Torinskog platna. Molim za njih i da ti događaji pridonesu dubokoj duhovnoj obnovi. Regina caeli…

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana