Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI
NA SVETKOVINU BOGORODICE MARIJE

Subota, 1. siječnja 2011.

(Video)

 

On – on je mir!

Draga braćo i sestre!

U ovom prvom Angelusu u 2011. godini upućujem svima svoje želje za mirom i dobrom povjeravajući tu želju zagovoru Presvete Marije, koju danas slavimo kao Majku Božju. Na početku nove godine, vjernički se puk na duhovan način okuplja pred betlehemskom špiljom, gdje je Djevica Marija donijela na svijet Isusa. Molimo od Majke blagoslov i ona će nas blagosloviti pokazujući nam Sina: naime, on je osobno Blagoslov. Dajući nam Isusa, Bog nam je dao sve: svoju ljubav, svoj život, svjetlo istine, oproštenje grijeha; dao nam je mir. Da, Isus Krist je mir naš (usp. Ef 2, 14). On je donio u svijet sjeme ljubavi i mira, koje je snažnije od sjemena mržnje i nasilja; snažnije je jer je Isusovo ime iznad svakog drugog imena, u njemu je cjelokupno Božje gospodstvo, kao što je navijestio prorok Mihej: "A ti, Betleheme… iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom… On će se uspraviti, na pašu izvodit' svoje stado silom Jahvinom, veličanstvom imena Boga svojega… On - on je mir!" (5, 1-4).

Zato Crkva danas, pred slikom Djevice Marije, zaziva od Boga, po Isusu Kristu, dar mira: danas je naime Svjetski dan mira, prava prilika da zajedno razmišljamo o velikim izazovima koje naše doba postavlja čovječanstvu. Jedan od njih, koji je na dramatičan način urgentan u našim danima, jest vjerska sloboda; zato sam svoju ovogodišnju poruku posvetio upravo toj temi: Vjerska sloboda – put koji vodi do mira. Danas doživljavamo dvije ekstremne struje, obje negativne. S jedne je strane laicizam, koji na podmukli način nastoji svesti vjeru na nešto čisto privatno, dok s druge strane fundamentalizam vjeru nastoji nametnuti silom svima. Ali zapravo, "Bog doziva sebi čovječanstvo naumom ljubavi koji, dok uključuje čitavu osobu u njezinoj naravnoj i duhovnoj dimenziji, zahtijeva da se na nj odgovori slobodno i odgovorno, čitavim srcem i čitavim bićem, bilo kao pojedinac bilo kao zajednica" (Poruka, 8). Tamo gdje se stvarno priznaje vjerska sloboda, dostojanstvo osobe se poštuje u njegovu korijenu i, po iskrenom traženju istine i dobra, učvršćuje se moralna svijest i jačaju se same institucije i građanski suživot (usp. Isto, 5). Zato je vjerska sloboda povlašteni put za izgrađivanje mira.

Dragi prijatelji, upravimo ponovno pogled k Isusu, u naručju Marije, svoje Majke. Gledajući njega, koji je "Knez mira" (Iz 9, 5), shvaćamo da se mir ne postiže oružjem, niti ekonomskom, političkom, kulturnom i medijskom vlašću. Mir je djelo savjesti koje se otvaraju istini i ljubavi. Neka nam pomogne Bog da napredujemo na tome putu u novoj godini koju nam daje živjeti.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, u poruci za današnji Dan mira istaknuo sam kako velike religije mogu predstavljati važan čimbenik jedinstva i mira za ljudsku obitelj te sam, u vezi s tim, podsjetio da se u ovoj 2011. godini slavi 25. obljetnica Svjetskog dana molitve za mir koju je 1986. časni sluga Božji Ivan Pavao II. sazvao u Asizu. Zato ću u listopadu hodočastiti u grad svetog Franje i pozvati da se tome putu pridruže braća kršćani raznih vjeroispovijesti, predstavnici svih svjetskih religijskih tradicija i, u duhu, svi ljudi dobre volje, kako bi se spomenuli toga povijesnog čina kojeg je htio moj prethodnik i svečano obnovili odluku vjernika svih religija da žive vlastitu vjeru kao služenje miru. Onaj koji je na putu prema Bogu mora prenositi mir, ona koji gradi mir mora se približiti Bogu. Pozivam vas sve da me već od sada pratite svojom molitvom taj poduhvat.

      Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana