Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 9.siječnja 2011.

Krštenje je početak duhovnog života

Draga braćo i sestre!

Crkva danas slavi Krštenje Gospodinovo, blagdan koji zaključuje božićno liturgijsko vrijeme. To otajstvo iz Kristova života na vidljiv način pokazuje da je njegov dolazak u tijelu najviši čin ljubavi triju božanskih osoba. Možemo reći da će počevši od toga svečanog događaja stvarateljsko, otkupiteljsko i posvetno djelovanje Presvetog Trojstva postajati sve očitije u Isusovu javnom poslanju, u njegovu učenju, čudima, u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću. Čitamo, naime, u Evanđelju po svetom Mateju da "odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: 'Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!'" (3, 16-17). Duh Sveti "prebiva" na Sinu i svjedoči njegovo božanstvo, dok Očev glas izražava zajedništvo ljubavi. "Zaključak prizora s krštenja nam kaže da je Isus primio to istinsko 'pomazanje', da je on iščekivani Pomazanik (Krist)" (Isus iz Nazareta, Milano 2007., 47-48), kao potvrda Izaijina proroštva: "Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje" (Iz 42,1). On je doista Mesija, Sin Svevišnjega koji, izašavši iz rijeke Jordana, uspostavlja preporođenje u Duhu i otvara, onima koji to žele, mogućnost da postanu djeca Božja. Nije slučajno, naime, da svaki krštenik zadobiva karakter sina počevši od kršćanskog imena, jasni znak da Duh Sveti čini da se čovjek "iznova" rađa iz krila Crkve. Blaženi Antonio Rosmini kaže da je "krštenik podvrgnut tajnom ali vrlo moćnom zahvatu, po kojem biva uzdignut na nadnaravni red, biva uveden u komunikaciju s Bogom" (Del principio supremo della metodica…, Torino 1857., br. 331). Sve se to ponovno dogodilo ovoga jutra, tijekom euharistijskog slavlja u Sikstinskoj kapeli, gdje sam podijelio sakrament krštenja dvadeset i jednom novorođenčetu.

Dragi prijatelji, krštenje je početak duhovnog života, koji nalazi svoju puninu po Crkvi. U milosnom času toga sakramenta, dok crkvena zajednica moli i povjerava Bogu novo dijete, roditelji i kumovi obvezuju se prigrliti upravo kršteno dijete i pomagati mu da raste u kršćanskom nauku i odgoju. To je velika odgovornost, koja proizlazi iz velikog dara! Zato želim ohrabriti sve vjernike da ponovno otkriju ljepotu krštenja i pripadnosti velikoj Božjoj obitelji i daju radosno svjedočanstvo vlastite vjere, kako bi ona urodila plodovima dobra i sloge.

Molimo to po zagovoru Blažene Djevice Marije, Pomoćnice kršćana, kojoj povjeravamo roditelje koji se pripremaju za krštenje svoje djece, kao i vjeroučitelje. Neka čitava zajednica sudjeluje u radosti preporođenja iz vode i Duha Svetoga!

Nakon Angelusa

U sklopu ove marijanske molitve želim ponovno podsjetiti na pučanstvo Haitija, godinu dana nakon strašnog potresa, nakon kojeg je nažalost uslijedila velika epidemija kolere. Kardinal Robert Sarah, predsjednik Papinskog vijeća Cor Unum, otići će danas na taj karipski otok da izrazi moju stalnu blizinu i blizinu čitave Crkve.

Pozdravljam skupinu ovdje prisutnih talijanskih parlamentaraca i zahvaljujem im za njihovo zauzimanje, koje dijele s ostalim kolegama, za vjersku slobodu. Zajedno s njima pozdravljam i ovdje prisutne koptske vjernike kojima ponovno upućujem izraze svoje blizine.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana