Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 16.siječnja 2011.

(Video)

 

Samo jedna obitelj

Draga braćo i sestre!

Na ovu nedjelju pada Svjetski dan selilaca i izbjeglica, koji nas svake godine poziva razmišljati o iskustvu tolikih muškaraca i žena, kao i tolikih obitelji, koji napuštaju svoju zemlju u potrazi za boljim uvjetima života. Ta je migracija katkad dragovoljna, a katkad, nažalost, prisilna zbog ratova ili progona i često se zbiva – kao što znamo – u dramatičnim okolnostima. Zato je, prije 60-ak godina, ustanovljeno Visoko povjerenstvo Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Na blagdan Svete Obitelji, odmah nakon Božića, podsjetili smo se da su i Isusovi roditelji morali pobjeći iz svoje zemlje i skloniti se u Egipat, kako bi spasili život svoga djeteta: Mesija, Božji Sin, je bio izbjeglica. Crkva, oduvijek, doživljava u svojoj sredini iskustvo migracije. Ponekad, nažalost, kršćani se osjećaju prisiljenima napustiti, s bolom u duši, svoju zemlju, osiromašujući tako zemlje u kojima su živjeli njihovi preci. S druge strane, dragovoljna seljenja kršćana, uvjetovanih raznoraznim razlozima, iz jednoga grada u drugi, iz jedne zemlje u drugu, s jednoga kontinenta na drugi, prilike su da se Božja riječi sve snažnije širi i daju da svjedočanstvo vjere u većoj mjeri kruži u Kristovom mističnom tijelu, kroz narode i kulture, i dopire do novih granica, novih sredina.

"Samo jedna obitelj": tako glasi tema Poruke koju sam uputio za današnji Dan. Ta tema pokazuje svrhu, cilj velikog putovanje ljudskog roda kroz stoljeća: oblikovati jednu obitelj, naravno sa svim različitostima kojima je obogaćena, ali bez barijera, priznavajući se međusobno braćom. Ovako kaže Drugi vatikanski koncil: "Svi su… narodi jedna zajednica; imaju isti iskon jer je Bog sav ljudski rod nastanio po svoj površini zemaljskoj" (Dekl. Nostra aetate, 1). Crkva je, kaže nadalje Koncil, "u Kristu na neki način sakrament odnosno znak i sredstvo najprisnijeg sjedinjenja s Bogom i jedinstva cijeloga ljudskog roda" (Konst. Lumen gentium, 1). Zato je od temeljne važnosti da kršćani, premda su raspršeni u čitavom svijetu i, stoga, različiti po kulturama i tradicijama, budu jedno, kao što to želi Gospodin. To je svrha Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, koja će se održati narednih dana, od 18. do 25. siječnja. Ove godine ona se nadahnjuje na ulomku iz Djela apostolskih: "Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama" (Dj 2, 42). Osmini za jedinstvo kršćana prethodi, sutra, Dan židovsko-kršćanskog dijaloga: riječ je o vrlo značajnom događaju, koji doziva u svijest važnost zajedničkih korijena koji ujedinjuju Židove i kršćane.
U obraćanju Djevici Mariji molitvom Angelusa povjerimo njezinoj zaštiti sve selioce i sve one koji se zauzimaju u pastoralnom radu među njima. Neka nam Marija, Majka Crkva, izmoli da napredujemo na putu prema punom jedinstvu svih Kristovih učenika.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, kao što znate 1. svibnja ću imati radost proglasiti blaženim slugu Božjega papu Ivana Pavla II., moga ljubljenog prethodnika. Izabrani datum je vrlo znakovit: bit će to Druga vazmena nedjelja, koju je on sam proglasio Nedjeljom Božjeg milosrđa, i uoči koje je završio svoj zemaljski život. Svi oni koji su ga poznavali, svi oni koji su ga cijenili i ljubili radovat će se sa Crkvom zbog toga događaja. Sretni smo!

Želim zajamčiti svoj posebni spomen u molitvi pučanstvima Australije, Brazila, Filipina i Šri Lanke, koja su nedavno pogođena razornim poplavama. Neka Gospodin primi duše pokojnika, dadne snage onima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove i podupre nastojanje onih koji se trude ublažiti trpljenja i nevolje

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana