Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 23.siječnja 2011.

(Video)

 

Svaka je podjela u Crkvi uvreda Kristu

Draga braćo i sestre!

U ovim danima, od 18. do 25. siječnja, održava se Molitvena osmina za jedinstvo kršćana. Ove godine ona ima za temu ulomak iz knjige Djela apostolskih, koji u malo riječi sažima život prve kršćanske zajednice u Jeruzalemu: "Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama" (Dj 2, 42). Veoma je značajno da su tu temu predložile Crkve i kršćanske zajednice u Jeruzalemu, sabrane u ekumenskom duhu. Znamo s kolikim su se kušnjama morali suočavati braće i sestre u Svetoj zemlji i na Bliskom istoku. Njihovo je služenje dakle još dragocjenije, potkrijepljeno svjedočenjem koje je, u određenim slučajevima, sezalo čak do žrtve života. Zato, dok s radošću prihvaćamo poticaje za razmišljanje koje pružaju zajednice koje žive u Jeruzalemu, okupljamo se oko njih i to postaje za sve daljnji činilac zajedništva.

I danas, da bismo bili u svijetu znak i oruđe tijesnog jedinstva s Bogom i jedinstva među ljudima, mi moramo utemeljiti naš život na ta četiri "stožera": životu utemeljenom na vjeri apostola prenesenoj u živu tradiciju Crkve, bratskom zajedništvu, euharistiji i molitvi. Jedino na taj način, ostajući čvrsto ujedinjena u Kristu, Crkva može djelotvorno ostvarivati svoje poslanje, usprkos ograničenjima i nedostacima svojih članova, unatoč podjelama, s kojima se već apostol Pavao morao suočiti u korintskoj zajednici, kao što to podsjeća drugo biblijsko čitanje ove nedjelje, gdje kaže: "Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja" (1, 10). Apostol je, naime, znao da je u korintskoj kršćanskoj zajednici došlo do nesloga i podjela; zato, s velikom odlučnošću, dodaje: "Zar je Krist razdijeljen?" (1, 13). Tim je zapravo rekao da je svaka podjela u Crkvi uvreda Kristu; i, istodobno, da se uvijek u njemu, jedinom Glavi i Gospodinu, možemo naći ujedinjeni, neiscrpnom snagom njegove milosti.

Evo dakle trajno aktualnog poziva današnjeg evanđelja: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" (Mt 4, 17). Ozbiljna zauzetost oko obraćenja Kristu je put koji vodi Crkvu, s vremenima koje Bog određuje, k punom jedinstvu. Pokazuju to ekumenski susreti koje se ovih dana u velikom broju održavaju u čitavom svijetu. Ovdje Rimu, osim što su u njemu prisutna razna ekumenska izaslanstva, sutra će započeti još jedan u nisu susreta Komisije za teološki dijalog između Katoličke crkve i drevnih istočnih crkava. Preksutra ćemo pak zaključiti Molitvenu osminu za jedinstvu kršćana svečanom proslavom Večernje na blagdan Obraćenja svetog Pavla. Neka nas na tome putu uvijek prati Djevica Marija, Majka Crkve.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana