Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 20. veljače 2011

(Video)

Smjeli čovjekov cilj

Draga braćo i sestre!

Na ovu sedmu nedjelju kroz godinu, biblijska čitanja nam govore o Božjoj volji da ljude učini dionicima svoga života: "Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš", čita se u knjizi Levitskog zakonika (19, 1). Tim riječima, i zapovijedima koje iz nje proizlaze, Gospodin je pozvao narod kojeg si je izabrao da bude vjeran savezu s njim hodeći njegovim putovima i utemeljio socijalno zakonodavstvo na zapovijedi "Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe" (Lev 19, 18). Ako, zatim, poslušamo Isusa, u kojem je Bog uzeo na sebe smrtno tijelo da postane bližnji svakom čovjeku i objavi svoju beskrajnu ljubav prema nama, ponovno nalazimo isti taj poziv, taj isti smioni cilj. Gospodin, naime, kaže: "Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!" (Mt 5, 48). Ali tko bi mogao postati savršen? Naše je savršenstvo živjeti ponizno kao djeca Božja vršeći konkretno njegovu volju. Sveti je Ciprijan pisao da "vladanje djece Božje mora odgovarati Božjem očinstvu, kako bi Bog bio slavljen i hvaljen dobrim čovjekovim vladanjem" (De zelo et livore, 15: CCL 3a, 83).

Na koji način možemo nasljedovati Isusa? Sam Isus kaže: "Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima" (Mt 5, 44-45). Onaj koji prihvaća Gospodina u vlastiti život i ljubi ga svim srcem kadar je za novi početak. On uspijeva vršiti Božju volju: ostvariti novi oblik života nadahnut ljubavlju i upravljen k vječnosti? Apostol Pavao dodaje: "Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama" (1 Kor 3, 16). Ako smo doista svjesni te stvarnosti i naš je život njome duboko oblikovan, tada naše svjedočenje postaje jasno, rječito i djelotvorno. Jedan je srednjovjekovni pisac napisao slijedeće: "Kada je čitavo čovjekovo biće, tako reći, pomiješano s Božjom ljubavlju, tada se sjaj njegove duše odražava i prema vani" (Ivan Klimak, Scala Paradisi, XXX: PG 88, 1157 B), u čitavu njegovu životu. "Velika je ljubav", čitamo u knjizi Nasljeduj Krista, "ona je dobro koja sve što je teško čini lakim i mirno podnosi svaku teškoću. Ljubav budi u čovjeku čežnju da uzdigne svoj duh k nebu, ne dopuštajući da ga u tome zaustavi bilo što zemaljskog. Rađa se od Boga i samo u njemu može naći svoj spokoj" (III, V, 3).

Dragi prijatelji, preksutra, 22. veljače, slavit ćemo blagdan Katedre svetog Petra. Njemu, prvom od apostola, Krist je povjerio zadatak učitelja i pastira da bude duhovni vođa Božjeg naroda, da bi se taj narod mogao uzdići sve do neba. Pozivam, zato, sve pastire "prigrliti taj 'novi način života' koji je uveo Gospodin Isus i kojeg su usvojili apostoli" (Pismo uz proglašenje Svećeničke godine). Zazovimo Djevicu Mariju, Majku Božju i Majku Crkve, da naučimo ljubiti jedni druge i da se međusobno prihvaćamo kao braća, sinovi istog nebeskog Oca.

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana