Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU ANĐEO GOSPODNJI

Nedjelja, 3. srpnja 2011.

(Video)

 

Kristov se samilosni pogled spušta na sve ljude

Danas, u Evanđelju, Gospodin Isus nam ponavlja one riječi koje poznajemo dobro, ali koje nas uvijek ganu: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim" (Mt 11, 28-30). Kada je Isus prolazio putovima Galileje naviještajući Božje kraljevstvo i ozdravljajući mnoge bolesnike, osjetio je sažaljenje prema mnoštvu, jer je bilo umorno i iscrpljeno, poput ovaca bez pastira (usp. Mt 9, 35-36). Taj se Isusov pogled proteže sve do danas, sve do našega svijeta. I danas se spušta na mnoge pritisnute teškim životnim uvjetima, ali i lišene vrijednih uporišnih točaka koje bi im pomogle naći smisao i cilj života. Iscrpljena se mnoštva nalaze u najsiromašnijim zemljama, kušana bijedom; ali također u najbogatijim zemljama postoje mnogi muškarci i žene koji su nezadovoljni, štoviše boluju od potištenosti. Sjetimo se potom mnogobrojnih prognanika i izbjeglica, i svih onih koji emigriraju izlažući opasnosti vlastiti život. Kristov se pogled spušta na sve te ljude, štoviše, na svako od te djece Oca koji je na nebesima, i ponavlja: "Dođite k meni, svi…".
Isus obećava dati svima "spokoj", ali postavlja jedan uvjet: "Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca". Što je taj jaram, koji rasterećuje namjesto da opterećuje, oslobađa namjesto da pritišće? Kristov je "zakon" zakon ljubavi, to je njegova zapovijed, koju je ostavio svojim učenicima (usp. Iv 13, 34; 15, 12). Pravi lijek čovjekovim ranama, kako materijalnim, kao što su glad i nepravde, tako i duhovnim i moralnim uzrokovanim lažnim blagostanjem, jest pravilo života utemeljeno na bratskoj ljubavi, koja ima svoj izvor u Božjoj ljubavi. Zato treba napustiti put arogancije, nasilja kojem se pribjegava da bi se steklo poziciju sve veće moći, da bi se osiguralo uspjeh po svaku cijenu. I u odnosu prema okolišu treba se odreći agresivnog stila koji je prevladavao posljednjih stoljeća i primijeniti razumnu "obazrivost". Ali nadasve u međuljudskim i društvenim odnosim pravilo poštivanja i nenasilja, to jest snaga istine kao protuteža svakom tlačenju i ugnjetavanju, ono je što može zajamčiti budućnost dostojnu čovjeka.

Dragi prijatelji, jučer smo slavili posebni liturgijski spomen Presvete Marije veličajući Boga zbog njezina Bezgrešnog Srca. Neka nam Djevica pomogne "naučiti" od Isusa pravu poniznost, odlučno uzeti njegov laki križ, kako bismo iskusili nutarnji mir i postali i mi sami kadri tješiti drugu braću i sestre koji s mukom prolaze kroz život.

Nakon Angelusa

Dragi prijatelji, pridružujem se radosti Crkve u Rumunjskoj, osobito zajednice Satu Mare, gdje je danas proglašen blaženim Janos Scheffler, koji je bio biskup te biskupije i umro mučeničkom smrću 1952. Neka njegovo svjedočanstvo uvijek podupire vjeru onih koji ga se spominju s ljubavlju kao i vjeru novih naraštaja.

 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana