Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji  

Nedjelja, 4. prosinca 2011.

[Video]

 

Poslanje Ivana Krstitelja

Draga braćo i sestre!

Današnja nedjelja označava drugu etapu došašća. To vrijeme u liturgijskoj godini ističe dva lika koji su imali prioritetnu ulogu u pripremi povijesnog dolaska Gospodina Isusa: Djevicu Mariju i svetog Ivana Krstitelja. Upravo je ovaj potonji u središtu današnjeg teksta iz Markova Evanđelja. Opisuje naime osobnost i poslanje Kristova preteče (usp. Mk 1, 2-8). Polazeći od vanjskog aspekta, Ivan je predstavljen kao izrazito asketski lik: odjeven je u devinu dlaku, hrani se skakavcima i divljim medom, koje nalazi u judejskoj pustinji (usp. Mk 1, 6). Sam Isus je, u jednoj prigodi, istaknuo Ivanovu suprotnost spram onih koji stanuju "u kraljevskim dvorima" i koji "se mekušasto nose" (Mt 11, 8). Način života Ivana Krstitelja bi morao sve kršćane podsjetiti da izaberu skromnost kao način života, osobito u pripravi za svetkovinu Božića u kojoj Gospodin - kao što bi rekao sveti Pavao - "premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite" (2 Kor 8, 9).

Što se tiče Ivanova poslanja, ono je bilo izvanredan poziv na obraćenje: njegovo je krštenje "vezano uz gorljivi poziv na novi način razmišljanja i djelovanja, vezano je nadasve uz navještaj Božjeg suda" (Gesù di Nazaret, I, Milano 2007., str. 34) i neposrednu pojavu Mesije, koji je opisan kao "onaj koji je jači od mene" i koji će "krstiti Duhom Svetim" (Mk 1, 7.8). Ivanov poziv dakle ide dalje i dublje od same skromnosti u načinu života: poziva na nutarnju promjenu, polazeći od priznavanja i ispovijedanja vlastitoga grijeha. Dok se pripravljamo za Božić, važno je da ponovno uđemo u same sebe i iskreno se preispitamo o svom životu. Dopustimo da nas prosvijetli zraka svjetla koja dolazi iz Betlehema, svjetlo onoga koji je "veći" a učinio se malenim, koji je "jači" a učinio se slabim.

Sva četvorica evanđelista u opisu propovijedanja Ivana Krstitelja referiraju se na ulomak iz proroka Izaije: "Glas viče: 'Pripravite Jahvi put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu'" (Iz 40, 3). Marko uvrštava i citat drugog proroka, Malahije, koji kaže: "Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put" (Mk 1, 2; usp. Mal 3, 1). Ta pozivanja na starozavjetne spise "govore o Božjem spasenjskom zahvatu, koji izlazi iz svoje nedokučivosti da bi donio sud svijetu i spasio čovjeka; njemu treba otvoriti vrata, pripraviti put" (Gesù di Nazaret, I, str. 35).

Majčinskom zagovoru Marije, Djevice očekivanja, povjerimo naš hod ususret Gospodinu koji dolazi, dok nastavljamo naš put došašća da pripravimo u svome srcu i u svome životu dolazak Emanuela, Boga s nama.

 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana