Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR PRIJE MOLITVE KRALJICE NEBA

Nedjelja, 29. svibnja 2011.

(Video)

 


Čovječanstvo može upoznati pravu radost

Draga braćo i sestre!

U knjizi Djela apostolskih izvješćuje se da se, nakon početnog silovitog progona, čitava kršćanska zajednica iz Jeruzalema, osim apostola, raspršila u okolna područja te da je Filip, jedan od đakona, otišao u grad Samariju. Tu je propovijedao Krista uskrsloga i njegovo naviještanje pratila su brojna ozdravljenja, tako da je zaključak epizode veoma znakovit: "Nasta tako velika radost u onome gradu" (Dj 8, 8). Uvijek nas iznova pogađa taj izraz, koji nam u svojoj suštini priopćava smisao nade; kao da se time želi reći: to je moguće! Čovječanstvu je moguće upoznati pravu radost, jer tamo gdje stigne evanđelje, cvate život; baš kao što se suho tlo, natopljeno kišom, odmah zazeleni. Filip i ostali učenici, snagom Duha Svetoga, činili su po selima Palestine isto ono što je činio i Isus: propovijedali su Radosnu vijest i činili znamenja. Gospodin je taj koji je djelovao po njima. Kao što je Isus naviještao dolazak Božjeg kraljevstva, tako su učenici naviještali Isusa uskrsloga, ispovijedajući da je on Krist, Sin Božji, krsteći u njegovo ime i liječeći svaku bolest tijela i duha.
"Nasta tako velika radost u onome gradu". Čitajući taj ulomak, nekako se spontano sjetimo ozdraviteljske snage evanđelja, koje je tijekom stoljećâ, poput blagotvorne rijeke, "natapalo" mnoge narode. Neki veliki sveci i svetice su donijeli nadu i mir čitavim gradovima – tu mislimo na svetog Karla Boromejskog u Milanu, u doba kuge, zatim na blaženu Majku Tereziju iz Kolkate kao i na mnogobrojne misionare čije je ime poznato samo Bogu, koji su dali život da donesu naviještaj Krista i da među ljudima šire duboku radost. Dok su moćnici ovoga svijeta nastojali osvajati nove teritorije zbog političkih i ekonomskih interesa, Kristovi su glasnici išli posvuda sa ciljem da donesu Krista ljudima i privedu ljude Kristu, znajući da samo on može dati pravu slobodu i vječni život. I danas je poziv Crkve evangelizacija: bilo prema narodima koji još uvijek nisu "navodnjeni" živom vodom evanđelja; bilo prema onima koji, premda imaju drevne kršćanske korijene, trebaju novu limfu da bi donijeli nove plodove i ponovno otkrili ljepotu i radost vjere.

Dragi prijatelji, blaženi Ivan Pavao II. bio je veliki misionar, kao što to potvrđuje također izložba postavljena ovih dana u Rimu. On je pokrenuo misiju ad gentes i, istodobno, promicao novu evangelizaciju. Povjerimo i jedno i drugo zagovoru Presvete Marije. Neka Kristova Majka prati uvijek i posvuda naviještaj evanđelja, da se množe i šire u svijetu prostori u kojima će ljudi ponovno pronaći radost života djece Božje.

Nakon molitve Kraljice neba

Drago braćo i sestre, jučer je u Cerretu Sanniti blaženom proglašena s. Marija Serafina od Presvetog Srca Isusova, svjetovnog imena Clotilde Micheli. Porijeklom iz Trentina, utemeljila je u Kampaniji Družbu sestara anđeoske ljubavi. Dok se spominjemo 100. obljetnice njezina rođenja za nebo, radujmo se s njezinim duhovnim kćerima i sa svima onima koji joj se mole i utječu njezinu zagovoru.

   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana