Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji  

Nedjelja, 19. veljače 2012.

 [Video]

  

Petrova katedra je znak Kristove vlasti

Draga braćo i sestre!

Ova je nedjelja u Vatikanu posebno svečana zbog konzistorija, održanog jučer, na kojem sam kreirao dvadeset i dvojicu novih kardinala. Imao sam radost zajedno s njima jutros slaviti euharistiju u Bazilici sv. Petra, oko Groba apostola kojeg je Isus pozvao da bude "kamen" na kojem će sagraditi svoju Crkvu (usp. Mt 16, 18). Zato pozivam sve vas da se pridružite molitvi za tu časnu braću, koji su sada još više pozvani surađivati sa mnom u vođenju opće Crkve i davati svjedočanstvo evanđelje sve do žrtve vlastitog života. To znači crvena boja njihove odjeće: to je boja krvi i ljubavi. Neki od njih rade u Rimu, u službi Svete Stolice, neki su pastiri važnih dijecezanskih Crkava; neki su se opet istaknuli svojim dugogodišnjim i hvalevrijednim znanstvenim i predavačkim radom. Sada su članovi kardinalskog zbora koji na tješnji način pomaže papi u njegovoj službi zajedništva i evangelizacije: prihvatimo ih s radošću, spominjući se da je Isus dvanaestorici apostola rekao: "I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge" (Mk 10, 44-45). Taj crkveni događaj ima za liturgijsku pozadinu blagdan Katedre sv. Petra, kojega slavimo danas, nešto ranije nego obično, jer je 22. veljače – kada pada taj blagdan – ove godine Čista srijeda, početak korizme. "Katedra" je sjedište pridržano biskupu, od čega dolazi naziv "katedrala" koji se daje crkvi u kojoj biskup predsjeda liturgijom i poučava narod. Katedra svetog Petra, koju u apsidi vatikanske bazilike predstavlja monumentalni Berninijev kip, je simbol posebnog poslanja koje je povjereno Petru i njegovim nasljednicima da pasu Kristovo stado čuvajući ga ujedinjenim u vjeri i ljubavi. Već početkom drugoga stoljeća, sveti Ignacije Antiohijski pridavao je Crkvi koja je u Rimu jedinstven primat, pozdravljajući je, u svojoj Poslanici Rimljanima, kao onu koja "predsjeda u ljubavi". Ta posebna zadaća služenja rimske zajednice i njegova biskupa proizlazi iz činjenice da su u ovom gradu prolili krv apostoli Petar i Pavao, kao i brojni drugi mučenici. Vraćamo se, tako, na svjedočenje krvlju i ljubavlju. Petrova katedra je dakle, istina, znak vlasti, ali Kristove vlasti, koja se temelji na vjeri i ljubavi.

Dragi prijatelji, povjerimo nove kardinale majčinskoj zaštiti Presvete Marije, da im uvijek pomaže u njihovu služenju Crkvi i podupire ih u kušnjama. Marijo, Majko Crkve, pomozi meni i mojim suradnicima da neumorno radimo za jedinstvo Božjeg naroda i da naviještamo svim narodima poruku spasenja, obavljajući ponizno i odvažno službu istinovanja u ljubavi.

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana