Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji  

Nedjelja, 11. ožujka 2012.

 [Video]

  

Nasilje nikada ne služi čovjeku, već ga čini nečovječnim

Draga braćo i sestre!

Evanđelje ove Treće korizmene nedjelje prenosi – u redakciji svetog Ivana – poznatu epizodu o Isusu koji istjeruje iz jeruzalemskog hrama prodavače životinja i mjenjače (usp. Iv 2, 13-25). Taj događaj, kojeg prenose svi evanđelisti, dogodio se neposredno uoči blagdana Pashe i ostavio je dubok dojam kako na narod, tako i na učenike. Kako trebamo tumačiti tu Isusovu gestu? Prije svega treba primijetiti da ona nije izazvala nikakvu represiju čuvara javnog reda, jer je promatrana kao tipični proročki čin: proroci su, naime, često prokazivali zloupotrebe i to su često činili simboličnim gestama. Problem je, prije, predstavljao njihov autoritet. To je razlog zašto su Židovi pitali Isusa: "Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?" (Iv 2, 18), drugim riječima, pokaži nam da djeluješ doista u ime Božje. Istjerivanje prodavača iz hrama je također tumačeno u političko-revolucionarnom smislu, gdje se Isusa stavljalo na istu ravan s pokretom zelota. Ovi su, kao što sama riječ kaže, "revnovali" za Božji zakon i bili spremni ako treba pribjeći i nasilju samo da bi druge natjerali da ga poštuju. U Isusovo doba očekivali su Mesiju koji će osloboditi Izrael od vlasti Rimljana. Ali Isus je razočarao to očekivanje, tako da su ga neki učenici napustili a Juda Iškariotski čak ga i izdao. Zapravo, nemoguće je tumačiti Isusa kao nasilnika: nasilje se protivi Božjem kraljevstvo, ono je oruđe Antikrista. Nasilje nikada ne služi čovječanstvu, već ga čini nečovječnim.
Poslušajmo dakle riječi koje Isus izgovara pri izvršenju te geste: "Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku". A učenici su se tada sjetili kako je u jednom psalmu zapisano: "Izjeda me revnost za dom tvoj" (69, 10). Taj psalam je zaziv u pomoć u situaciji krajnje opasnosti zbog mržnje neprijatelja: dakle, upravo ono što će Isus doživjeti u svojoj muci. Revnovanje za Oca i za njegov dom dovest će ga sve do križa: njegovo revnovanje je revnovanje ljubavi za koje će osobno platiti, a ne ono revnovanje čovjeka koji bi Bogu htio služiti nasiljem. Naime, "znak" koji će Isus dati kao dokaz svog autoriteta bit će upravo njegova smrt i uskrsnuće. "Razvalite ovaj hram – rekao je – i ja ću ga u tri dana podići... on je govorio o hramu svoga tijela" (Iv 2, 20-21). Isusovom Pashom započinje novo bogoštovlje, bogoštovlje ljubavi, i novo doba koje je on sam, uskrsli Krist, po kojem se svaki vjernik može klanjati Bogu Ocu "u duhu i istini"(Iv 4, 23).

Dragi prijatelji, Duh Sveti je počeo graditi taj novi hram u krilu Djevice Marije. Po njezinu zagovoru, molimo da svaki kršćanin postane živi kamen tog duhovnog zdanja.


Nakon Angelusa:

Draga braćo i sestre, u mislima mi je prije svega stanovništvo Madagaskara, koje je nedavno pogođeno strašnom prirodnom nepogodom, s teškim štetama nanesenim ljudima, strukturama i usjevima. Dok jamčim svoju molitvu za žrtve i za najteže kušane obitelji, želim i potičem međunarodnu zajednicu na velikodušnu pomoć.

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice VaticanaCopyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana