Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji  

Nedjelja, 24. lipnja 2012.

[Video] 

 

Rođenje Ivana Krstitelja

Draga braćo i sestre!

Danas, 24. lipnja, slavimo svetkovinu Rođenja svetog Ivana Krstitelja. Krstitelj je jedini svetac, ako se izuzme Djevica Marija, čije se rođenje slavi liturgijski, i to zato što je usko povezano s otajstvom utjelovljenja Sina Božjega. Još od majčine utrobe, naime, Ivan je Isusov preteča: njegovo čudesno začeće je Mariji navijestio anđeo kao znak da "Bogu ništa nije nemoguće" (Lk 1, 37) šest mjeseci prije velikog čuda koje nam daje spasenje: sjedinjenja Boga s čovjekom po Duhu Svetom. Četiri Evanđelja snažno ističu lik Ivana Krstitelja, kao proroka koji zaključuje Stari zavjet i uvodi u Novi, pokazujući u Isusu iz Nazareta Mesiju, Pomazanika Gospodnjeg. Naime, sam će Isus reći o Ivanu: "On je onaj o kome je pisano: Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom. Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!" (Mt 11, 10-11).

Ivanov otac, Zaharija – suprug Elizabetin i rođak Marijin – bio je židovski svećenik. On nije odmah povjerovao u navještaj očinstva koji je za njega bio potpuno neočekivan i zato je zanijemio sve do dana obrezanja djeteta, kojem su on i supruga dali ime koje im je Bog naznačio, to jest Ivan, što znači "Gospodin je milostiv". Pod nadahnućem Duha Svetoga, Zaharija je ovako govorio o sinovu poslanju: "A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati / jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, / da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu / po otpuštenju grijeha njihovih" (Lk 1, 76-77). Sve se to obistinilo trideset godina kasnije, kada je Ivan počeo krstiti na rijeci Jordanu, pozivajući narod da se, tim pokorničkim činom, pripremi za predstojeći Mesijin dolazak, koji mu je Bog objavio tijekom njegova boravka u judejskoj pustinji. Zato je prozvan "Krstitelj", to jest "onaj koji krsti" (usp. Mt 3, 1-6). Kada je jednoga dana Ivanu iz Nazareta došao Isus da ga krsti, ovaj je isprva odbijao to učiniti, ali zatim pristade, te ugleda Duha Svetoga kako se spušta na Isusa i začu glas Oca nebeskog koji ga proglašava svojim Sinom (usp. Mt 3, 13-17). No njegovo poslanje nije još dovršeno: nedugo zatim, od njega bi zatraženo da bude Isusov preteča i u nasilnoj smrti: Ivanu je odrubljena glava u zatvoru kralja Heroda i tako je pružio puno svjedočanstvo za Jaganjca Božjeg, kojeg je on prvi javno priznao i pokazao.

Dragi prijatelji, Djevica Marija je pomagala rođakinji Elizabeti pred kraj trudnoće s Ivanom. Neka ona pomogne svima da slijede Isusa Krista, Sina Božjega, kojeg je Krstitelj navijestio s velikom poniznošću i proročkim žarom.


Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, u Italiji se danas slavi Dan ljubavi prema papi. Zahvaljujem svim župnim zajednicama, obiteljima i pojedinim vjernicima za njihovu stalnu i velikodušnu potporu, koja je na korist mnogoj braći u teškoćama. U vezi s tim podsjećam da ću preksutra, ako Bog da, poći u kraći posjet krajevima pogođenim potresom na sjeveru Italije. Želim da to bude znak solidarnosti čitave Crkve i zato pozivam sve da me prate svojom molitvom.

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana