Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji  

 Nedjelja, 22. srpnja 2012.

[Video] 

 

Pastir ljudskog roda

Draga braćo i sestre!

Božja riječ ove nedjelje nam ponovno doziva u svijest temeljnu temu koja nas uvijek očarava: podsjeća nas naime da je Bog Pastir ljudskog roda. To znači da Bog želi za nas život, da nas želi voditi na dobre pašnjake, gdje se možemo hraniti i počinuti; ne želi da se izgubimo i da umremo, već da prispijemo cilju našega puta, a to je upravo punina života. To je ono što svaki otac i svaka majka žele svojoj djeci: dobro, sreću, ostvarenje. U Evanđelju se Isus predstavlja kao Pastir izgubljenih ovaca doma Izraelova. On na ljude gleda 'pastoralnim' očima. Na primjer, u Evanđelju ove nedjelje, kaže se da "kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu" (Mk 6, 34). Isus u sebi utjelovljuje Boga Pastira svojim načinom propovijedanja i svojim djelima, brigom za bolesne i grešnike, za one koji su "izgubljeni" (usp. Lk 19, 10) da ih ponovno odvede na sigurno, u Očev milosrdni zagrljaj.
Među "izgubljenim ovcama" koje je Isus spasio je također jedna žena imenom Marija, rodom iz sela Magdale, na Galilejskom jezeru, koja je zato prozvana Magdalena. Danas se u crkvenom kalendaru slavi njezin liturgijski spomen. Evanđelist Luka kaže da je Isus iz nje izagnao sedam zloduha (usp. Lk 8, 2), to jest izbavio ju je iz potpunoga ropstva zloga. U čemu se sastoji to duboko ozdravljenje koje Bog izvodi po Isusu? Sastoji se u pravom, potpunom miru, koje je plod pomirenja osobe u njoj samoj i u svim njezinim odnosima: s Bogom, s drugima, sa svijetom. Zli uvijek nastoji uništiti Božje djelo, sijući podjelu u ljudskom srcu, između tijela i duše, u interpersonalnim, društvenim, međunarodnim odnosima kao i u odnosu između čovjeka i stvorenog svijeta. Zli sije rat; Bog stvara mir. Štoviše, kao što kaže sveti Pavao, Krist "je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu" (Ef 2, 14). Da bi izvršio to djelo dubokog pomirenja Isus, Dobri Pastir, je morao postati Jaganjac, "Jaganjac Božji koji odnosi grijeh svijeta" (Iv 1, 29). Jedino se tako mogla ostvariti divno obećanje iz Psalma 23: "Dobrota i milost pratit će mene / sve dane života moga. / U Jahvinu ću domu prebivati / kroz dane mnoge" (r. 6).

Dragi prijatelji, od tih nam riječ srce zatreperi, jer one izražavaju našu najdublju želju, izriču ono za što smo stvoreni: za život, i to za vječni život! To su riječi onoga koji je, poput Marije Magdalene, doživio iskustvo Boga u vlastitom životu i upoznao je njegov mir. Te je riječi s punim pravom prozborila Djevica Marija koja već živi na nebeskim pašnjacima, gdje ju je poveo Jaganjac Pastir, Marijo, Majko Krista koji je mir naš, moli za nas!


Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre!

Za koji će dan u Londonu započeti 30. Olimpijske igre. Olimpijske igru su najveći sportski događaj na svijetu, na kojem sudjeluju atletičari iz brojnih zemalja i kao takve imaju snažnu simboličku vrijednost. Zato Crkva na njih gleda s posebnom simpatijom i pozornošću. Molimo da, po Božjoj volji, Igre u Londonu budu pravo iskustvo bratstva među narodima na zemlji.

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana