Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji  

 Nedjelja, 14. listopada 2012.

[Video] 

 

Čovjekovo je blago na nebu

Draga braćo i sestre!

Evanđelje ove nedjelje (Mk 10, 17-30) ima kao glavnu temu bogatstvo. Isus uči da je bogatašu vrlo teško ući u Božje kraljevstvo; naime, Bog može osvojiti srce osobe koja posjeduje mnoga dobra i potaknuti je na solidarnost i dijeljenje s onima koji su u potrebi, sa siromašnima, da uđe naime u logiku dara. Na taj način ta osoba dolazi na put Isusa Krista, koji – kao što piše apostol Pavao – "premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite" (2 Kor 8, 9).

Kako to često biva u Evanđeljima, sve započinje susretom: ovaj put Isus susreće nekog čovjeka koji "imaše veliki imetak" (Mk 10, 22). Taj je čovjek od svoje mladosti vjerno obdržavao sve zapovijedi Božjeg zakona, ali nije našao pravu sreću; i zbog toga pita Isusa što mu je činiti "da baštini život vječni" (r. 17). S jedne ga strane, kao i sve, privlači punina života; s druge, budući da je navikao računati na vlastita bogatstva, misli da se i vječni život može na neki način "steći", možda čak opsluživanjem neke zapovijedi. Isus proniče duboku želju koja je u toj osobi i – primjećuje evanđelist – upire u njega pogled ispunjen ljubavlju: Božji pogled (usp. r. 21). Ali Isus shvaća također koja je to slaba točka toga čovjeka: to je upravo njegova navezanost na mnoga dobra; zato mu predlaže da sve što ima poda siromasima, tako da njegovo blago – pa samim tim i njegovo srce – ne bude više na zemlji, već na nebu, te dodaje: "dođi i za mnom" (r. 22). Ovaj, međutim, namjesto da prihvati s radošću Isusov poziv, ode od njega žalostan (usp. r. 23), jer se nije mogao odvojiti od svojih bogatstava, koja mu nikada neće moći dati sreću i život vječni.

Tada Isus učenicima – a i nama danas – daje svoj nauk: "Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!" (r. 23). Na te riječi učenici ostadoše zapanjeni, a još su više ostali zapanjeni kada Isus tome dometnu: "'Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.' Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: "Pa tko se onda može spasiti?" Isus upre u njih pogled i reče: 'Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!'" (rr. 24-27). Ovako to tumači sveti Klement Aleksandrijski: "Ta prispodoba uči bogataše da ne smiju zanemariti svoje spasenje kao da su već unaprijed osuđeni, niti smiju baciti u vodu bogatstva niti ih osuditi kao opasna i protivna životu, već moraju naučiti na koji način se koristiti bogatstvima i priskrbiti si život" (Koji će se bogataši spasiti?, 27, 1-2). Povijest Crkve je puna primjera bogataša koji su koristili svoja dobra na evanđeoski način, postigavši također svetost. Sjetimo se samo svetog Franje, svete Elizabete Ugarske i svetog Karla Boromejskog. Neka nam Djevica Marija, Prijestolje mudrosti, pomogne prihvatiti s radošću Isusov poziv, da bismo ušli u puninu života.


Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre!

Jučer s u Pragu blaženima proglašeni Federik Bachstein i trinaest subraće Reda manje braće. Ubijeni su 1611. zbog svoje vjere. To su prvi blaženici Godine vjere i mučenici su: podsjećaju nas da vjerovati u Krista znači biti spremni također trpjeti s njim i za njega.

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana