Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji

Nedjelja, 9. prosinca 2012.

[Video]

 

Draga braćo i sestre,

U vremenu došašća liturgija posebno ističe dva lika koja pripravljaju Mesijin dolazak: Djevicu Mariju i Ivana Krstitelja. Danas nam sveti Luka predstavlja ovog potonjeg, i to čini s različitim karakteristikama od ostalih evanđelista. "Sva četiri Evanđelja stavljaju na početak Isusova djelovanja lik Ivana Krstitelja i predstavljaju ga kao njegova preteču. Kod svetog Luke povezanost između ta dva lika i njihovih misija seže daleko unatrag… Već u začeću i rođenju, Isus i Ivan su dovedeni u međusobni odnos" (Isusovo djetinjstvo, 23). Ta impostacija pomaže shvatiti da Ivan, kao sin Zaharije i Elizabete, i jedno i drugo iz svećeničkih obitelji, ne samo da je posljednji od proroka, već predstavlja također čitavo svećeništvo Staroga saveza i stoga pripravlja ljude na duhovno bogoštovlje Novoga saveza, koje je inaugurirao Isus (usp. isto, 27-28). Luka usto raskrinkava svako mitsko tumačenje koje se često pridaje Evanđeljima i Krstiteljev život smješta u točno određeni povijesni trenutak: "Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat… za velikog svećenika Ane i Kajfe"(Lk 3, 1-2). U taj povijesni okvir smješten je pravi veliki događaj, Kristovo rođenje, koje će proći nezapaženo kod ljudi toga doba. Za Boga velikani povijesti služe kao okvir malenima!
Ivana Krstitelja se definira kao "Glas [koji] viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!"(Lk 3, 4). Glas izgovara riječ, ali u ovom slučaju Božja riječ prethodi, jer ona sama silazi na Ivana, sina Zaharijinog, u pustinji (usp. Lk 3, 2). On zatim ima veliku ulogu, ali uvijek u službi Krista. Sveti Augustin to ovako komentira: "Ivan je glas. O Gospodinu se pak kaže: 'U početku bijaše riječ' (Iv 1, 1). Ivan je glas koji prolazi, Krist je Vječna riječ koja je bila u početku. Ako se glasu oduzme riječ, što ostaje? Prazni zvuk. Glas bez riječi se čuje, ali ne izgrađuje srce" (Govor 293, 3). Naš je zadatak slušati taj glas kako bi u svom srcu stvorili prostor i prihvatili Isusa, Riječ koja nas spašava. U ovom vremenu došašća, pripravimo se vidjeti, očima vjere, u skromnoj betlehemskoj štalici, Božje spasenje (usp. Lk 3, 6). U potrošačkom društvu, u kojem su ljudi u napasti da traže radost u stvarima, Krstitelj nas uči da u svom životu težimo onom bitnom, da bi Božić doživjelo ne kao neku izvanjsku proslavu, već kao svetkovinu Sina Božjega koji je došao ljudima donijeti mir, život i pravu radost.
Majčinskom zagovoru Marije, Djevice došašća, povjerimo naš hod ususret Gospodinu koji dolazi, da bismo bili spremni prihvatiti, u srcu i u čitavom životu, Emanuela, Boga s nama.

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana