Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

PAPIN NAGOVOR UZ MOLITVU KRALJICE NEBA

 nedjelja, 15. travnja 2012.

(Video)

  

Prihvatimo dar mira uskrslog Isusa

Draga braćo i sestre!

Slaveći Uskrs mi svake godine iznova proživljavamo iskustvo prvih Isusovih učenikâ, iskustvo susreta s njim uskrslim: Ivan nam u svom Evanđelju pripovijeda kako vidješe gdje stade među njih, u dvorani Posljednje večere, uvečer na dan uskrsnuća, "prvog u tjednu", a zatim "nakon osam dana" (usp. Iv 20, 19.26). Taj dan, koji je kasnije nazvan "nedjelja", je dan okupljanja vjerničke zajednice koja se sabire na svoje bogoslužje, to jest euharistiju; to je novo bogoslužje i od samih je početaka odijeljeno od bogoslužja židovske subote. Naime, proslava Dana Gospodnjeg je vrlo snažan dokaz Kristova uskrsnuća, jer je samo jedan izvanredan i potresan događaj mogao navesti prve kršćane da započnu slaviti bogoslužje različito od židovske subote.

I tada kao i danas, kršćansko bogoslužje nije samo sjećanje na prošle događaje niti neko posebno mistično, duhovno iskustvo, već je u bîti susret s Gospodinom uskrslim, koji živi u dimenziji Boga, izvan vremena i prostora, a ipak se uprisutnjuje u svojoj zajednici, govori nam u Svetom pismu i lomi za nas Kruh vječnoga života. Po tim znacima mi doživljavamo isto ono što su iskusili učenici, to jest činjenicu da su vidjeli Isusa i istodobno ga ne prepoznaše; da su dotaknuli njegovo tijelo, pravo tijelo, a ipak lišeno zemaljskih spona.
Veoma je važno ono što prenosi Evanđelje, a to je da je Isus, u dva ukazanja apostolima okupljenim u dvorani posljednje večere, dva put ponovio pozdrav "Mir vama!" (Iv 20, 19.21.26). Tradicionalni pozdrav, kojim se drugom želi shalom, mir, postaje ovdje nešto novo: postaje dar onog mira kojeg samo Isus može dati, jer je plod njegove radikalne pobjede nad zlom. "Mir" što ga Isus daje svojim prijateljima je plod Božje ljubavi koja ga je dovela dotle da umre na križu, da prolije svu svoju krv, poput krotkog i poniznog Jaganjca, "pun milosti i istine" (Iv 1, 14). Eto zašto je blaženi Ivan Pavao II. htio ovu nedjelju nakon Uskrsa nazvati Nedjeljom Božanskog milosrđa, s jednom točno određenom slikom: to je slika probodenog Kristova boka, iz kojeg su potekli krv i voda, prema svjedočanstvu apostola Ivana koji je to vidio vlastitim očima (usp. Iv 19, 34-37). Ali sada je Isus uskrsnuo, i iz njega izviru uskrsni sakramenti krštenja i euharistije: svaki onaj koji im pristupa s vjerom prima dar vječnoga života.
Draga braćo i sestre prihvatimo dar mira što nam ga nudi uskrsli Isus, pustimo da nam on ispuni srce svojim milosrđem! Na taj način, snagom Duha Svetoga, Duha koji je uskrsnuo Krista od mrtvih, i mi možemo donositi drugima te uskrsne darove. Neka nam to izmoli Presveta Marija, Majka milosrđa!


Nakon Kraljice neba

Draga braćo i sestre, želim prije svega pozdraviti hodočasnike koji su sudjelovali na misi kojom je predsjedao kardinal vikar Agostino Vallini u crkvi Santo Spirito in Sassia, povlaštenom mjestu štovanju Božanskog milosrđa, gdje se na poseban način časte također sveta Faustina Kowalska i blaženi Ivan Pavao II. Svima želim da budu svjedoci Kristove milosrdne ljubavi. Hvala vam što ste došli!

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana