Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI.

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI U SRIJEDU 17. SIJEČNJA 2007.

 

Draga braćo i sestre!

Sutra počinje Tjedan molitve za jedinstvo kršćana, koji ću 25. siječnja osobno zaključiti u bazilici Sv. Pavla izvan zidina, slavljem večernje na koju su pozvani i predstavnici ostalih Crkava i crkvenih zajednica Rima. Dani od 18. do 25. siječnja - a na južnoj hemisferi tjedan oko Duhova - razdoblje su intenzivnijeg zauzimanja i molitve svih kršćana u kojima mogu pomoći materijali što su ih zajednički izradili Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana i Komisija "Vjera i ustroj" Ekumenskog vijeća Crkava. Imao sam prilike primijetiti koliko je snažno prisutna želja za jedinstvom u susretima što sam ih imao s predstavnicima Crkava i crkvenih zajednica tijekom ovih godina, a na osobito dojmljiv način bilo je to vidljivo za nedavna posjeta ekumenskom patrijarhu Bartolomeju I. u Istanbulu u Turskoj. Ovim i drugim iskustvima koja su mi u srcu ojačala nadu, na opširniji ću se način vratiti sljedeće srijede. Hod na putu jedinstva zasigurno i dalje ostaje dug i ne lak. Ipak, ne smijemo biti obeshrabreni, nego valja nastaviti ići tim putem, računajući u prvom redu na sigurnu podršku onoga koji je prije odlaska u nebo svojima obećao: "Evo, ja sam s vama u sve dane - do svršetka svijeta" (Mt 28,20). Jedinstvo je Božji dar i plod djelovanja njegova Duha. Stoga je potrebno moliti. Što se više približavamo Kristu obraćajući se njegovoj ljubavi, bliži smo i jedni drugima.

U nekim zemljama, među kojima je i Italija, Tjednu molitve za jedinstvo kršćana prethodi Dan židovsko-kršćanskog promišljanja, koji se obilježava upravo danas, 17. siječnja. Već gotovo dva desetljeća Talijanska biskupska konferencija posvećuje ovaj Dan židovstvu s ciljem što boljeg upoznavanja i vrednovanja židovstva te snaženja međusobnih prijateljskih odnosa između kršćanske i židovske zajednice, odnosa koji su se pozitivno razvijali nakon Drugoga vatikanskog sabora i povijesnog posjeta sluge Božjega Ivana Pavla II. Velikoj sinagogi u Rimu. I židovsko-kršćansko prijateljstvo da bi raslo i bilo plodonosno mora biti utemeljeno na molitvi. Pozivam stoga sve da upute danas snažnu prošnju Gospodinu kako bi se Židovi i kršćani poštovali, uvažavali i zajednički djelovali za pravdu i mi u svijetu.

Ove godine biblijska tema predložena za zajedničko promišljanje i molitvu kroz ovaj Tjedan glasi: "Gluhima daje čuti, nijemima govoriti" (Mk 7,31-37). To su riječi preuzete iz Evanđelja po Marku, a odnose se na Isusovo ozdravljenje gluhonijemog čovjeka. U ovoj kratkoj perikopi evanđelist pripovijeda kako je Gospodin, nakon što je stavio prste u uši i nakon što je dodirnuo slinom jezik gluhonijemog, izveo čudo rekavši: "Effata" što znači "Otvori se!" Ponovno zadobivši sluh i dar govora, ovaj je čovjek izazvao divljenje ostalih kojima je pripovijedao što mu se dogodilo. Svaki kršćanin, duhovno gluh i nijem zbog istočnoga grijeha, krštenjem prima dar toga "Effata" kad mu svećenik uz ove riječi dodiruje dijelove lica, te tako postaje sposoban slušati Božju riječ i naviještati je braći. Još i više, od toga trenutka njegov je zadatak da raste u poznavanju Krista i ljubavi prema njemu tako da mogne djelotvorno naviještati i svjedočiti Evanđelje.

Ova tema, rasvjetljujući dva vida poslanja svake kršćanske zajednice - naviještanje Evanđelja i svjedočenje ljubavi - ističe i koliko je važno prevesti Kristovu poruku u konkretne inicijative na području solidarnosti. To unapređuje hod prema jedinstvu, jer može se reći da svaka utjeha, premda malena, što je kršćani zajednički pružaju bližnjemu koji trpi, pridonosi tome da njihovo zajedništvo i njihova vjernost Gospodinovoj zapovijedi postanu još vidljiviji. Molitva za jedinstvo kršćana ne može se ipak ograničiti na samo jedan tjedan u godini. Zajednička prošnja upravljena Gospodinu da bude on taj koji će ostvariti, u vrijeme i na način koji su samo njemu poznati, puno jedinstvo svih svojih učenika mora se proširiti na sve dane u godini. Usto, sklad u pothvatima služenja oko olakšanja ljudskih patnji, istraživanje istine Kristove poruke, obraćenje i pokora, obvezni su koraci po kojima se svaki kršćanin dostojan toga imena mora pridružiti svome bratu moleći dar jedinstva i zajedništva. Pozivam vas, dakle, da ove dane provedete u ozračju molitvenog osluškivanja Duha Božjega, kako bi se ostvarili značajni koraci na putu savršenog i punog jedinstva među svim Kristovim učenicima. Neka nam to izmoli Djevica Marija koju zazivamo kao Majku Crkve i pomoć svih vjernika, pomoć na našem putu prema Kristu.

* * *

Pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, osobito pripadnike Vojnoga Ordinarijata, državno izaslanstvo predvođeno gospodinom Predsjednikom Vlade, te udruge, pristigle prigodom obilježavanja petnaeste obljetnice međunarodnoga priznanja Republike Hrvatske. Neka vjernost Bogu i briga za dobro svih, budu izraz vaše zahvalnosti za ostvarenje opravdanih stoljetnih težnji za slobodom i samostalnošću vaše drage domovine, na koju zazivam Božji blagoslov. Hvaljen Isus i Marija!

 

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana