Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI.

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI

Srijeda, 7. svibnja 2008.

  

Jedinstvo kršćana plod je Duha Svetoga

Draga braćo i sestre!

Među nama je jutros njegova svetost katolikos Karekin II., vrhovni patrijarh i katolikos svih Armenaca, u pratnji uvaženog izaslanstva. Ponovno želim izraziti svoju radost zbog mogućnosti da ga ovoga jutra ugostim: njegova današnja prisutnost oživljava u nama nadu u puno zajedništvo svih kršćana. Rado koristim ovu priliku da mu zahvalim i za dojmljivo gostoprimstvo što ga je nedavno u Armeniji pružio mome kardinalu državnom tajniku. Sa zadovoljstvom se spominjem i nezaboravnog katolikosova posjeta Rimu dvijetisućite godine, nedugo nakon njegova izbora. Susrećući ga, moj ljubljeni prethodnik Ivan Pavao II., predao mu je časnu relikviju svetog Grgura Prosvjetitelja, a potom se i sam zaputio u Armeniju kako bi mu uzvratio posjet. Poznata je zauzetost Armenske apostolske Crkve u ekumenskom dijalogu, a siguran sam da će i ovaj posjet časnog vrhovnog patrijarha i katolikosa svih Armenaca pridonijeti jačanju odnosa bratskog prijateljstva koje povezuje naše Crkve. Ovi dani neposredne priprave za svetkovinu Duhova potiču nas da oživimo nadu u pomoć Duha Svetoga poradi nastavka hoda putem ekumenizma. Sigurni smo da nas Gospodin Isus neće nikada napustiti dok tražimo jedinstvo, jer njegov je Duh neumorno na djelu dok podupire naše napore usmjerene na nadilaženje svih podjela i ponovnog povezivanja svih raspuklina u živom tkivu Crkve.

Upravo je to Isus obećao učenicima posljednjih dana svoga zemaljskog poslanja: jamčio im je pomoć Duha Svetoga kojega im je poslao kako bi po njegovu Duhu i dalje osjećali njegovu prisutnost (usp. Iv 14,16-17). To obećanje postalo je stvarnost kad je Isus, nakon uskrsnuća, ušao u Dvoranu posljednje večere, pozdravio učenike i, dahnuvši nad njima, rekao: "Primite Duha Svetoga" (Iv 20,22). Pedeset dana kasnije, na dan Pedesetnice, dar što ga je povjerio svojima na Uskrs navečer, postao je jasan i javan. I otada Crkva je, takoreći, stalno u stanju Duhova: okupljena u Dvorani posljednje večere neprekidno moli za ponovno izlijevanje darova Duha Svetoga te se, potaknuta njegovim jakim vjetrom, ne boji navješćivati Evanđelje sve do krajnjih granica zemlje. Eto zašto se, unatoč teškoćama i podjelama, kršćani ne mogu predati niti obeshrabriti. Ovo od njih traži Gospodin: da ustraju u molitvi kako bi održali živim plamen nade i težnju prema punom jedinstvu. Ut unum sint! - Da budu jedno! Uvijek u našem srcu odjekuje ovaj Kristov poziv; poziv što sam ga imao prilike ponovno uputiti za svoga nedavnoga apostolskog putovanja u Sjedinjene Američke Države, pozivajući se na središnju ulogu molitve u ekumenskom pokretu. U ovom vremenu globalizacije, a istovremeno i fragmentacije, "bez molitve, ekumenske strukture, ustanove i programi bili bi lišeni svoga srca i svoje duše" (Ekumenski susret u crkvi Sv. Josipa u New Yorku, 18. travnja 2008.). Zahvaljujemo Gospodinu za postignute uspjehe u ekumenskom dijalogu djelovanjem njegova Duha; ostajemo poslušni njegovu glasu, kako bi naša srca, ispunjena nadom, mogla bez zastajkivanja prijeći put koji nas vodi do punog zajedništva svih Kristovih učenika.

Sveti Pavao podsjeća: "Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost" (Gal 5,22-23). To su darovi Duha što ih i mi danas zazivamo nad sve kršćane, da u zajedništvu i velikodušnom služenju Evanđelju, u svijetu budu znak Božje ljubavi do čovječanstva. S pouzdanjem upravimo pogled prema Mariji, svetištu Duha Svetoga, i po njoj molimo: "Dođi, Duše Sveti, napuni srca svojih vjernika; i oganj svoje ljubavi u njima užezi!" Amen!

Apel

Osobno doživljavam bolni krik za pomoć dragog mianmarskog naroda u kojemu su iznenada, zbog zapanjujuće snage ciklona Nargis, prekinuti brojni životi, te uništena dobra i sredstva za preživljavanje. Kao što sam to već izrekao u poruci solidarnosti što sam je poslao predsjedniku biskupske konferencije, duhom sam bliz pogođenim osobama. Htio bih usto ponoviti svoj poziv na otvaranje srca milosrđu i velikodušnosti kako bi, zahvaljujući suradnji svih koji mogu i žele pružiti pomoć, bile olakšane patnje izazvane tako velikom tragedijom.

Papin pozdrav hrvatskim hodočasnicima na hrvatskom:

Pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito vjernike župe Svih Svetih iz Sesveta te Hrvatske Katoličke Misije iz Kölna. Često zazivajte Duha Svetoga kao što su to činili apostoli iščekujući blagdan Pedesetnice, da i vi budete uvjerljivi svjedoci uskrslog Gospodina. Hvaljen Isus i Marija!

        Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana