Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

KATEHEZA PAPE BENEDIKTA XVI.

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI

Srijeda, 12. kolovoza 2009.
 

Gospa je majka svećenika

 

Draga braćo i sestre!

Uoči svetkovine Uznesenja Blažene Djevice i u kontekstu Svećeničke godine, danas želim govoriti o Mariji, majci svećenika. Gospa je majka svećenika jer je Majka Krista, jedinstvenoga, vrhovnog i vječnog svećenika novog saveza. Majčinska uloga koju ona ima u životu svakog prezbitera proizlazi, prije svega, upravo iz povezanosti koju je nebeski Otac uspostavio između Nje i Kristova svećeništva. Pristavši pri anđelovu naviještenju postati majkom Mesije, Djevica iz Nazareta je surađivala u ostvarenje misterija utjelovljenja. Upravo snagom utjelovljenja, Sin Božji postao je svećenik, potpuno predan svojem otkupiteljskom poslanju. I Crkva, od samih svojih početaka, prepoznala je zasebnu ulogu koju Marija zauzima u providonosnom naumu spasenja svijeta, časteći je i zazivajući je kao Majku Sina Božjeg koji je postao čovjekom, Mater Salvatoris.

Sa svoga križa, umirući Spasitelj proglasio je duhovno i sveopće Marijino majčinstvo, izabravši kao uzor s tim povezanog duhovnog sinovstva ljubljenog učenika, svetog Ivana, poznatim novozavjetnim riječima: "Evo ti majke!" (Iv 19, 27). Učinivši svoju Majku darom za sve ljude, Isus ju je htio osobito povjeriti svojim učenicima, svećenicima, koji su više od drugih pozvani uzeti je "k sebi" (isto). Uzeti sebi Mariju, znači za svećenike uključiti nju u dinamizam cjelokupne svoje egzistencije i u sve ono što sačinjava obzor vlastitog apostolata. Shvaća se stoga kako osobiti odnos majčinstva koji postoji između Nje i prezbitera predstavlja prvi izvor i temeljni razlog zbog kojeg ona prema svakom od njih gaji osobitu ljubav. Dva su razloga tomu: jer su sličniji no drugi Isusu, najvećoj ljubavi njezina srca, i zato što su i oni, poput Nje, uključeni u poslanje proglašavanja, svjedočenja i darivanja Krista svijetu. Po vlastitom poistovjećivanju i sakramentalnom suobličavanju Isusu, Sinu Božjem i Marijinu, svaki svećenik, koji je alter Christus, može postati i mora se osjećati doista ljubljenim sinom te veoma uzvišene i ponizne Majke.

Drugi vatikanski koncil poziva svećenika da promatraju Mariju kao savršeni uzor svoga života, zazivajući je kao "Majku Vrhovnog i Vječnoga Svećenika, Kraljicu apostola i zaštitnicu svoje službe". I prezbiteri je trebaju – nastavlja Koncil – "sinovskom odanošću i štovanjem častiti i ljubiti" (usp. Presbyterorum ordinis, 18). Sveti arški župnik volio je ponavljati: "Isus Krist nakon što nam je dao sve ono što nam je mogao dati, želi nama sada ostaviti ono što mu je najdragocjenije, to jest svoju svetu Majku" (B. Nodet, Il pensiero e l'anima del Curato d'Ars, Torino 1967., str. 305). Ako to vrijedi za svakog kršćanina, vrijedi još više za svećenike. Draga braćo i sestre, molimo zato da Marija učini sve svećenike suobličenima slici njezina Sina Isusa i čuvarima neprocjenjiva blaga njegove ljubavi dobrog Pastira. Marijo, Majko svećenika, moli za nas!

         Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana