Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PORUKA PAPE BENEDIKTA XVI.

"Urbi et Orbi"

Uskrs, 23. ožujka 2008.

 

Smrt i uskrsnuće utjelovljene Riječi Božje događaj je nenadmašive ljubavi

"Resurrexi, et adhuc tecum sum. Alleluia! - Uskrsnuo sam i sada sam s tobom. Aleluja!" Draga braćo i sestre, raspeti je Isus uskrsnuo, ponavlja nam danas ovaj radosni navještaj: to je vazmeni navještaj. Prihvatimo ga s nutarnjim udivljenjem i zahvalnošću!

"Resurrexi et adhuc tecum sum - Uskrsnuo sam i sada sam i zauvijek s tobom." Ove riječi, preuzete iz jedne drevne inačice Psalma 139 (r. 18b), odjekuju na početku današnje svete mise. U njima, dok se pomalja uskrsnu sunce, Crkva prepoznaje sam glas Isusa koji se, uskrsnuvši od mrtvih, obraća Ocu ispunjen radošću i ljubavlju, te kliče: Oče moj, evo me! Uskrsnuo sam, sada sam s tobom i bit ću zauvijek; tvoj Duh nije me nikad napustio. Tako možemo na novi način razumjeti i ostale izričaje toga psalma: "Ako se na nebo popnem, ondje si, / ako u Podzemlje legnem, i ondje si... Ni tmina tebi neće biti tamna:/ noć sjaji kao dan/ i tama kao svjetlost" (Ps 139,8.12). Doista, u svečanom vazmenom bdjenju tama postaje svjetlost, noć uzmiče pred danom koji ne poznaje zalaza. Smrt i uskrsnuće utjelovljene Riječi Božje događaj je nenadmašive ljubavi, pobjeda je Ljubavi koja nas je oslobodila od ropstva grijehu i smrti. Promijenjen je tijek povijesti, a u život čovjeka uliveni su neizbrisivi i obnovljeni smisao i vrijednost.

"Uskrsnuo sam i sada sam i zauvijek s tobom". Ove nas riječi pozivaju na motrenje uskrsloga Krista, te da dozvolimo da u našim srcima odjekuje njegov glas. Svojom otkupiteljskom žrtvom Isus iz Nazareta posinio nas je Bogu, tako da se sada i mi možemo uključiti u otajstveni dijalog između njega i Oca. U sjećanje dolazi ono što je jednom rekao svojim slušateljima: "Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti" (Mt 11,27). Pod tim vidom, shvaćamo da se ono što uskrsli Isus danas izriče Ocu - "Sada sam i zauvijek s tobom" - odnosi i na sve nas za koje je rečeno da smo "djeca, a onda i baštinici, baštinici Božje, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo" (usp. Rim 8,17). Zahvaljujući Kristovoj smrti i uskrsnuću, i mi danas uskrišavamo na novi život, te, sjedinjući svoj glas s njegovim, izjavljujemo da želimo ostati zauvijek s Bogom, Ocem našim, beskrajno dobrim i milosrdnim.

Ulazimo tako u dubinu vazmenog otajstva. Iznenađujući događaj uskrsnuća Isusova u temelju je događaj ljubavi: ljubavi Oca koji predaje Sina za spasenje svijeta; ljubavi Sina koji se predaje u Očevu volju za sve nas; ljubavi Duha koji uskrišava Isusa iz mrtvih u njegovu preobraženu tijelu. I dalje: ljubavi Oca koji "ponovno obgrljuje" Sina obuhvaćajući ga svojom slavom; ljubavi Sina koji se silom Duha vraća Ocu odjeven našim preobraženim čovještvom. Od današnje svetkovine, koja nam daje ponovno proživimo apsolutno i jedinstveno iskustvo uskrsnuća Isusova, proizlazi poziv da se obratimo Ljubavi; dolazi nam poziv da živimo odbijajući mržnju i egoizam i da poslušno slijedimo stope Jaganjca zaklanoga poradi našega spasenja, da nasljedujemo Otkupitelja "krotka i ponizna srca", koji je "spokoj dušama našim" (usp. Mt 11,29).

Braćo i sestre iz svih krajeva svijeta, muškarci i žene duše iskreno otvorene istini! Neka nitko ne zatvori srce svemoći ove ljubavi koja otkupljuje! Isus Krist je umro i uskrsnuo za sve: on je naša nada! Istinska nada za svako ljudsko biće. Danas, kao što je učinio svojim učenicima u Galileji prije povratka Ocu, uskrsli Isus šalje i nas posvuda kao svjedoke njegove nade i ohrabruje nas: Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta (usp. Mt 28,20). Upravljajući pogled duše na slavne rane njegova preobražena tijela, možemo shvatiti smisao i vrijednost patnje, možemo ublažiti tolike rane koje nastavljaju krvlju oblijevati čovječanstvo i u ovim našim danima. U njegovim slavnim ranama prepoznajemo neizbrisive znakove beskrajnog Božjeg milosrđa o kojem nam progovara prorok: On je taj koji iscjeljuje srca slomljena, koji zarobljenima navješćuje slobodu i oslobođenje sužnjima, koji razveseljuje ožalošćene i daje im ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna (usp. Iz 61,1.2.3).

Ako s poniznim pouzdanjem pristupamo njemu, u njegovu pogledu nalazimo odgovor na najdublju čežnju svojega srca: upoznati Boga i uspostaviti s njime životni odnos koji će svojom ljubavlju ispuniti naš život i naše odnose s drugim osobama i odnose u društvu. Stoga je čovječanstvu potreban Krist: u njemu, našoj nadi, "mi smo spašeni" (usp. Rim 8,24).

Kako su često odnosi među osobama, među skupinama, među narodima, umjesto ljubavlju, obilježeni egoizmom, nepravdom, mržnjom i nasiljem! To su rane čovječanstva, otvorene i bolne u svakom kutu planeta, premda često zanemarene i ponekad svjesno sakrivene; rane koje kidaju duše i tijela bezbrojne naše braće i sestara. Čekaju da ih ublaže i iscijele slavne rane uskrsloga Gospodina (usp. 1Pt 2,24-25) i solidarnost svih onih koji, slijedeći njegove stope i u njegovo ime, vrše djela ljubavi, koji se djelatno zauzimaju za pravdu i šire oko sebe svijetle znakove nade u mjestima okrvavljenim sukobima i gdje god je dostojanstvo ljudske osobe i dalje omalovaženo i prekršeno. Nadati se je da će se upravo ondje umnožiti svjedočanstva blagosti i praštanja!

Draga braćo i sestre, dopustimo da nas rasvijetli blještavo svjetlo ovog svečanog dana; otvorimo se s iskrenim pouzdanjem uskrslom Kristu, da se obnoviteljska sila vazmenog otajstva pokaže u svakome od nas, u našim obiteljima, u našim gradovima i u našim narodima. Neka se pokaže u svakom kraju svijeta. Kako da se u ovom trenutku posebno ne spomenemo nekih afričkih krajeva, poput Darfura i Somalije, izmučenoga Bliskog istoka, a osobito Svete zemlje, Iraka, Libanona, i konačno Tibeta. Ohrabrujem nastojanja oko iznalaženja rješenja za te krajeve, koja će očuvati dobro i mir! Zazivamo puninu vazmenih dobara, po zagovoru Marije koja je, nakon što je podijelila patnje muke i razapinjanja svoga nevinoga Sina, iskusila i neizrecivu radost njegova uskrsnuća. Sjedinjena sa slavom Kristovom, neka nas ona štiti i vodi putem bratske solidarnosti i mira. To su moje uskršnje želje koje upućujem vama ovdje prisutnima i muškarcima i ženama u svakom narodu i na svakom kontinentu koji su nam se pridružili putem radija i televizije. Sretan Uskrs!
  

Papina čestitka na hrvatskom:

Sretan Uskrs!
 

   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana