Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PT ]

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
AI VESCOVI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA
IN VISITA "AD LIMINA APOSTOLORUM"

Venerdì, 24 febbraio 2006

 

Poštovana braćo u biskupstvu!

«Blago mirotvorcima» (Mt 5,9). Ovim Isusovim riječima srdačno vas pozdravljam na završetku vašega posjeta ad limina Apostolorum. Želio bih da moj pozdrav preko vas stigne i do vjernika, koje je božanski Učitelj povjerio vašoj pastoralnoj brizi. Zahvaljujem Vama, gospodine Kardinale Vinko Puljiću, za riječi koje ste mi, u svoje ime te u ime ostalih biskupa Bosne i Hercegovine, uputili izražavajući istovremeno i osjećaje vaših zajednica.

Obavijestivši me o stanju vaših vjernika, te o problemima njihove svakodnevice, vi ste iznijeli elemente nade koje njihovo zalaganje opravdava, kao i pastoralne programe koje razvijate. Pri susretima, zamijetio sam u vama snažnu želju za očuvanjem zajedničkih ciljeva, kako bi se ujedinjeni suočili sa sadašnjim izazovima, s kojima se mora nositi vaš narod. Zasigurno, poteškoće su brojne, ali kod vas, kao i kod vaših svećenika i vjernika, veliko je pouzdanje u božansku Providnost. Nakon žalosnih godina nedavnoga rata vi ste danas, kao mirotvorci, pozvani učvršćivati zajedništvo te u Kristovo ime širiti milosrđe, razumijevanje i praštanje, kako unutar kršćanskih zajednica tako i u složenom društvenom tkivu Bosne i Hercegovine. Dobro znam da vaše poslanje nije lako, ali isto tako znam da svoj pogled trajno držite usmjeren na Krista, koji je, do kraja ljubeći sve, dodijelio svojim učenicima temeljni zadatak koji obuhvaća sve druge, onaj da ljube. Ljubav, da bi na duhovnom planu bila plodna, ne treba jednostavno slijediti zemaljske zakone, već dopustiti da bude prosvijetljena od istine koja je Bog te se primijeniti u onoj najvećoj mjeri pravednosti koja je milosrđe. Budete li djelovali u ovom duhu, moći ćete radosni nastaviti izvršavati povjereno vam poslanje, doprinoseći zacjeljivanju još uvijek otvorenih rana te rješavanju sukoba i podjela, nasljeđe prošlih vremena.        

Vođeni ljubavlju Kristovom, odlučni ste ne gubiti pouzdanje unatoč mučnim problemima koji vas pritišću. Mislim na stanje prognanika, za koje se nadam zaključivanju prikladnih ugovora koji bi jamčili poštivanje prava sviju. Na osobit način mislim na potrebnu jednakopravnost između građana različitih vjeroispovijesti, na hitnost mjera koje bi se pobrinule za rastuću nezaposlenost mladih, na smanjenje prijetećih napetosti između naroda, naslijeđe složenih povijesnih događaja vaše zemlje. Sveta Stolica vam je blizu, kako svjedoči i nedavno imenovanje rezidencijalnoga Nuncija, koji će moći imati stalni kontakt s raznim državnim instancama. Osjećajte se, draga i poštovana braćo, živim udovima mističnoga Tijela Kristova. Možete računati na molitvenu, konkretnu i susretljivu solidarnost Svete Stolice i čitave Katoličke crkve.

Dok vam zahvaljujem za pažljivo služenje koje vršite, želio bih se zadržati na nekim zabrinutostima, koje ste mi sami iznijeli, o pojedinim vidovima života u vašim biskupijama. Nadasve je važno da se učini sve kako bi u stadu Kristovu sve više raslo jedinstvo: između vas, zakonitih Pastira, i redovnika, posebno onih koji vrše pastoralne službe na području biskupije; između biskupijskoga klera i posvećenih osoba; i na kraju između svih onih koji su na službi kršćanskom puku nadilazeći, ako je potrebno, nerazumijevanja i poteškoće vezane uz prošlost. Crkva posvuda promiče jedini cilj, a to je izgradnja Kraljevstva Božjega u svakoj zemlji i u srcu svake osobe. Nasljednicima apostola i njihovim suradnicima u pastirskoj službi povjereno je poslanje očuvanja cjelovitim naslijeđa Gospodinova, prianjajući vjerno uz nauk i duhovnu baštinu Crkve u njihovoj punini.

Blago mirotvorcima! Ove se riječi dobro odnose, kako na poslanje Crkve prema vani, tako i na odnose između svojih članova unutar nje. Različite crkvene instance, u svom opravdanom izričaju, određene su kanonskim normama koje su odraz stoljetnoga iskustva, premda u svom sazrijevanju nisu lišene pomoći Odozgo. Na biskupu, Ocu od Krista povjerene mu zajednice, je razlučivati ono što koristi rastu Crkve Kristove. Povezujući različite potrebe crkvene zajednice, biskup je u tom smislu pontifex, tj. «graditelj mostova». To čini jedan osobito važan vid biskupske službe u sadašnjem trenutku povijesti, u kojemu Bosna i Hercegovina nastavlja put suradnje za stvaranje vlastite budućnosti društvenoga razvoja i mira.

Poštovana braćo, Petrov nasljednik je uz vas i jamči vam svoju stalnu podršku. U ovim danima koje ste proveli u Rimu te kroz susrete, koje ste imali sa mnom i s mojim suradnicima iz Rimske Kurije, mogli ste iskusiti koliko je iskrena i bratska naša duhovna blizina. Molim Gospodina da na vas, na vaše svećenike, redovnike i redovnice, te na svekoliko pučanstvo vaše zemlje izlije obilje svoje milosti. Ovu molitvu povjeravam zagovoru Marije, Majke Božje i Majke Crkve, da posreduje za svu svoju djecu. S tim osjećajima od srca udjeljujem svoj blagoslov vama, vašim zajednicama, katoličkim vjernicima i svim ljudima dobre volje ljubljene Bosne i Hercegovine.

Vatikan, 24. veljače 2006.

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

    Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana