Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA
DO NIEMIEC

Anioł Pański

Przemówienie Ojca Świętego

(Fryburg , 24 września 2011 r.)

(Video)

 

Drodzy bracia i siostry!

Pragniemy wspólnie zakończyć tę uroczystą Mszę św. modlitwą „Anioł Pański”. Przypomina nam ona nieustannie o historycznym początku naszego zbawienia. Archanioł Gabriel przedstawia Najświętszej Maryi Pannie Boży plan zbawienia, zgodnie z którym będzie ona musiała zostać Matką Odkupiciela. Maryja jest zaskoczona. Jednak anioł Pański kieruje do niej słowo pocieszenia: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. W ten sposób Maryja może powiedzieć swoje wielkie „tak”. Owo „tak”, aby być służebnicą Pana, jest ufnym potwierdzeniem wobec planu Boga i naszego zbawienia. Wypowiada też Ona ostatecznie „tak” wobec nas wszystkich, którzy zostaliśmy jej powierzeni jako dzieci pod krzyżem (por. J 19,27). Nigdy nie odwołuje przyjęcia tej propozycji. Właśnie dlatego, jest Ona szczęśliwa, wręcz błogosławiona, ponieważ uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana (por. Łk 1,45). Odmawiając teraz to pozdrowienie anielskie, możemy włączyć się w owo „tak” Maryi i ufnie zgodzić się na piękno Bożego planu i opatrzności, jakie Pan przewidział dla nas w swojej łasce. Wówczas także w naszym życiu – można powiedzieć – miłość Boga stanie się ciałem, będzie coraz bardziej przybierać kształt. Pośród wszelkich trosk nie powinniśmy się lękać. Bóg jest dobry. Jednocześnie możemy odczuwać wsparcie wspólnoty wielu wiernych, którzy teraz, w tej godzinie modlą się wraz z nami na całym świecie za pośrednictwem radia i telewizji modlitwą „Anioł Pański”.

 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana