Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA
JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI BENEDYKTA XVI
DO LIBANU

 Anioł Pański  (Angelus)

Beirut City Center Waterfront – BEJRUT
(16 września 2012 r.)

[Video]

  

Drodzy Bracia i Siostry!

Zwróćmy się teraz do Maryi, Królowej Libanu, wokół której spotykają się chrześcijanie i muzułmanie. Prośmy Ją, by wstawiała się u swego Syna za wami, a zwłaszcza za mieszkańcami Syrii oraz krajów sąsiednich, błagając o dar pokoju. Dobrze znacie tragedię konfliktów i przemocy, która powoduje tak wiele cierpienia. Niestety, wciąż słychać zgiełk oręża oraz płacz wdów i sierot! Przemoc i nienawiść wdzierają się w życie ludzi, a kobiety i dzieci są ich pierwszymi ofiarami. Dlaczego tak wiele okrucieństwa? Dlaczego tak wiele śmierci? Apeluję w tej sprawie do wspólnoty międzynarodowej! Apeluję do krajów arabskich, aby jako bracia zaproponowały wykonalne rozwiązania, szanujące godność każdej osoby ludzkiej, jej prawa i wyznawaną religię! Kto chce budować pokój, musi przestać widzieć w drugim zło, które trzeba wyeliminować. Niełatwo jest widzieć w drugim osobę, którą należy szanować i kochać, a jednak tak musi być, jeśli chcemy budować pokój, jeśli chcemy braterstwa (por. 1 J 2, 10-11; 1 P 3, 8-12). Oby Bóg udzielił waszemu krajowi, Syrii i Bliskiemu Wschodowi daru pokoju w sercach, niech sprawi, żeby ucichł zgiełk oręża i ustała wszelka przemoc. Oby ludzie zrozumieli, że wszyscy są braćmi! Maryja, która jest naszą Matką, rozumie nasze troski i potrzeby. Wraz z obecnymi patriarchami i biskupami powierzam Bliski Wschód Jej macierzyńskiej opiece (por. Prop. 44). Obyśmy się nawrócili z Bożą pomocą, aby z zapałem pracować nad budowaniem pokoju, koniecznego do zgodnego życia braci, niezależnie od pochodzenia i przekonań religijnych! A teraz módlmy się: Angelus Domini nuntiavit Mariae...

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana