Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

Streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego,
Benedykta XVI, dnia 3 stycznia 2007 r.

 

 

Bracia i Siostry! Pierwsza w Nowym Roku audiencja odbywa się w klimacie radości świąt Bożego Narodzenia. Raz jeszcze odkrywamy nieskończoną dobroć Boga, dzięki której, jak podkreśla św. Jan Ewangelista, w Jego Synu „staliśmy się dziećmi Bożymi” (por. 1 J 3,1). Atmosferę Bożego Narodzenia przenika bowiem ta szczególna nowina: „Bóg nas kocha”. Odpowiedź może być tylko jedna: i „My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Ten klimat radości pragnie zakłócić zło, wkradając się w życie człowieka z propozycją odrzucenia Chrystusa. Tak w przeszłości, jak i współcześnie, ta pokusa wkrada się w życie ludzi na różne sposoby: poprzez ateistyczne prądy filozofii, propozycję używania świata, narzucany styl życia. Dlatego Chrystus oczekuje od nas świadectwa. Od czasu Betlejemskiej nocy, od świadectwa pasterzy, aż do naszych dni, tak wielu ludzi dało i daje wyraz swej wiary w Tego, który narodził się z Maryi Dziewicy, przekładając tę wiarę na konkretny wymiar codziennego życia. Na początku Nowego Roku ożywmy i my naszą wiarę: bądźmy świadkami radości narodzin Bożego Syna, który przychodzi, by zbawić każdego człowieka, by zbawić każdego z nas.

***

W radosnej atmosferze Bożego Narodzenia pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. Moją modlitwą obejmuję ten Nowy Rok, prosząc Noga, by był czasem zbawienia dla Kościoła i świata. Niech Maryja, Matka Boża uczy nas otwierać serca dla Jezusa, coraz bardziej jednoczyć się z Nim i coraz mocniej kochać Go każdego dnia. Na ten Nowy Rok z serca błogosławię wam i waszym bliskim.

© Copyright 2007 - Libreria Editrice VaticanaCopyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana