Index   Back Top Print

[ DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

INCONTRO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
CON
LA DELEGAZIONE DELLA CASA EDITRICE ZNAK DI CRACOVIA

Sabato, 8 aprile 2006

 

Drodzy Państwo,

         Bardzo dziękuję za przybycie i za słowa, jakie zostały przed chwilą wypowiedziane. Wspominam nasze poprzednie spotkania i cieszę się, że mogę was tutaj gościć.

         Reprezentujecie środowisko, jakie od lat istnieje wokół Wydawnictwa ZNAK. Wiem, że środowisko to nie ogranicza się tylko do działalności związanej z publikacją książek, ale angażuje się w promocję szeroko pojmowanej kultury chrześcijańskiej, a także podejmuje dzieła charytatywne. To cenny wkład w duchowe oblicze Krakowa, Polski i Kościoła.

         Chcę skorzystać z tej sposobności, aby podziękować Waszemu wydawnictwu za publikację w języku polskim moich książek. Jestem wdzięczny za staranność z jaką te pozycje zostały przygotowane do druku.

         Przybyliście do Rzymu w związku z rocznicą śmierci mojego wielkiego poprzednika Jana Pawła II. Wiem, że już jako biskup krakowski otaczał ZNAK  szczególną troską. Pozostał wierny temu środowisku również wtedy, gdy Opatrzność Boża powołała go na Stolicę Piotrową. Zawsze cenił aktywny udział ludzi świeckich w życiu Kościoła i wspierał ich cenne inicjatywy. Nie przypadkiem właśnie Waszemu wydawnictwu powierzył swoją ostatnią książkę pod tytułem „Pamięć i tożsamość”. Z wdzięcznością przyjął jej pierwsze egzemplarze, podczas gdy przebywał w Poliklinice Gemellego, krótko przed swoim odejściem do domu Ojca. Wierzę, że ten jego patronat nadal będzie trwał, i że będzie wypraszał Wam Boże błogosławieństwo i łaski. Was zaś proszę, abyście ze względu na jego pamięć pozostali wierni Chrystusowi i Kościołowi, i aby nie gasł Wasz zapał w szerzeniu kultury opartej na ponadczasowych wartościach.

         Raz jeszcze dziękuję Wam za przybycie i serdecznie Wam błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana