Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA
JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI BENEDYKTA XVI
DO LIBANU

Odpowiedź Ojca Świętego na słowa powitania

Wizyta w patriarchacie ormiańskiego Kościoła katolickiego, BZOMMAR
(15 września 2012 r.)

 

Wielce Błogosławiony, czcigodni Patriarchowie, drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Członkowie Rady Specjalnej Synodu Biskupów poświęconego Bliskiemu Wschodowi oraz Synodu ormiańskiego Kościoła katolickiego, drodzy Seminarzyści, Bracia i Siostry w Chrystusie!

Wyrażam głęboką wdzięczność patriarsze Nersesowi Bedrosowi za zaproszenie i skierowane do mnie słowa, a także przełożonemu tego domu. Serdecznie pozdrawiam wszystkich zaproszonych.

Opatrzność Boża pozwoliła nam spotkać się w tym klasztorze w Bzommarze, tak bardzo znaczącym dla katolickiego Kościoła ormiańskiego. Mnich Hakop, mający przydomek Meghapart (grzesznik), jest dla nas wzorem modlitwy, oderwania się od dóbr materialnych i wierności Chrystusowi Odkupicielowi. Przed pięciuset laty doprowadził on do wydrukowania Księgi Piątkowej, budując w ten sposób pomost między chrześcijańskim Wschodem a Zachodem. W jego szkole możemy nauczyć się poczucia misji, męstwa prawdy oraz wartości braterstwa w jedności. Za chwilę wzmocnimy nasze siły tym posiłkiem, przygotowanym z miłością i wielkodusznie ofiarowanym; w tych okolicznościach mnich Hakop przypomina nam również, że w naszych sercach powinno być zawsze pragnienie tego, co duchowe, i dążenie do wieczności. Albowiem «nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych» (Mt 4, 4).

Drodzy przyjaciele, przez wstawiennictwo świętych apostołów Bartłomieja i Tadeusza, św. Grzegorza Oświeciciela prośmy Pana, aby błogosławił wspólnocie ormiańskiej, ciężko doświadczonej na przestrzeni wieków, i aby posłał na swoje żniwo wielu świętych robotników, którzy ze względu na Chrystusa byliby zdolni do przemieniania oblicza naszych społeczeństw, uzdrawiania rozdartych serc i przywracania odwagi, mocy i nadziei zrozpaczonym. Dziękuję!

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana

  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana