Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

PODRÓŻ APOSTOLSKA
JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI BENEDYKTA XVI
DO LIBANU

Przekazanie posynodalnej Adhortacji Apostolskiej

Beirut City Center Waterfront – BEJRUT
(16 września 2012 r.)

[Video]

 

Wielce Błogosławieni, Księża Kardynałowie, drodzy Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Liturgia, w której uczestniczyliśmy, stanowiła okazję, by podziękować Panu za dar, jakim było Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Bliskiemu Wschodowi, które odbyło się w październiku 2010 r. na temat: «Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie: wspólnota i świadectwo. ‘Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli’» (Dz 4, 32). Pragnę podziękować wszystkim ojcom synodalnym za ich wkład. Wdzięczność wyrażam także sekretarzowi generalnemu Synodu Biskupów, abpowi Eteroviciowi, za jego pracę i za słowa skierowane do mnie w waszym imieniu.

Podpisawszy posynodalną adhortację apostolską Ecclesia in Medio Oriente, z radością przekazuję ją wszystkim Kościołom partykularnym za waszym pośrednictwem, Wielce Błogosławieni oraz biskupi wschodni i łacińscy Bliskiego Wschodu. Przekazanie tego dokumentu rozpoczyna studiowanie go i przyswajanie sobie przez wszystkich, którzy tworzą Kościół: pasterzy, osoby konsekrowane i świeckich, ażeby każdy mógł znaleźć nową radość w kontynuowaniu swojej misji, zachęcony i umocniony, by wprowadzać w życie orędzie jedności i świadectwa w różnych aspektach — ludzkim, doktrynalnym, eklezjologicznym, duchowym i duszpasterskim — tej adhortacji. Drodzy bracia i siostry w Libanie i na Bliskim Wschodzie, pragnę, aby ta adhortacja była przewodnikiem na różnorodnych i złożonych drogach, na których poprzedza was Chrystus. Oby w waszych krajach i wspólnotach umacniała się wspólnota w wierze, nadziei i miłości, aby uwiarygodnić wasze świadectwo, składane Najświętszemu Bogu w Trójcy Jedynemu, który stał się bliski każdemu człowiekowi!

Drogi Kościele na Bliskim Wschodzie, sięgaj do źródeł pierwotnych soków zbawienia, które dokonało się na tej wyjątkowej i umiłowanej ziemi! Idź śladami swych ojców w wierze, którzy swą wytrwałością i wiernością otworzyli ludzkości drogę, na której odpowiada na objawienie Boga! Odnajduj we wspaniałej różnorodności świętych, którzy tu zajaśnieli, przykłady i orędowników, którzy będą inspirować twoją odpowiedź na wezwanie Pana, by dążyć ku niebieskiej Jerozolimie, gdzie Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę (por. Ap 21, 4)! Niech braterska wspólnota będzie wsparciem w życiu codziennym i znakiem powszechnego braterstwa, jakie Jezus, pierworodny pośród wielu, przyszedł ustanowić! Niech w ten sposób w tym regionie, który był świadkiem Jego czynów i słyszał Jego słowa, Ewangelia wciąż rozbrzmiewa, jak przed dwoma tysiącami, lat i będzie przeżywana dziś i na zawsze! Dziękuję.

 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice VaticanaCopyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana