Index   Back Top Print

[ AM  - AR  - BE  - BG  - CS  - DA  - DE  - EN  - ES  - FA  - FI  - FR  - HI  - HR  - HU  - HY  - IT  - JA  - KO  - LT  - LV  - ML  - NO  - PL  - PT  - RO  - RU  - SK  - SL  - SQ  - SV  - SW  - TA  - TI  - UK  - ZH ]

تقدیم  خود به قلب پاک مریم

 

ای مریم، مادر خدا و مادر ما، ما در این ساعت مصیبت به تو پناه می آوریم. تو مادر هستی، ما را دوست داری و ما را می شناسی: هیچ چیزاز آنچه که در قلبمان است از تو پنهان نیست. مادر رحمت، بارها عطوفت مشیت تو را تجربه کرده ایم، حضورت که آرامش را باز    می گرداند، زیرا تو همیشه ما را به سوی عیسی، امیر صلح هدایت کنی.

اما ما راه صلح را گم کرده ایم. ما درس فجایع قرن گذشته، قربانی شدن میلیون ها کشته در جنگ های جهانی را فراموش کرده ایم. ما به تعهدات خود به عنوان جامعه جهانی نادیده گرفته ایم و به رویاهای صلح مردم و امیدهای جوانان خیانت می کنیم. ما از طمع بیمار شده ایم، خود را در بند منافع ملی گرایانه قرار داده ایم، به خود اجازه داده ایم که در اثر بی تفاوتی بی ثمر و در اثر خودخواهی فلج شویم. ما ترجیح دادیم خدا را نادیده بگیریم، با دروغ های خود زندگی کنیم،  از خشونت تغذیه کنیم، زندگی ها را سرکوب کرده و اسلحه جمع کنیم و فراموش کنیم که نگهبان همسایه و خانه مشترک خود هستیم. ما باغ زمین را با جنگ پاره پاره کردیم، قلب پدرمان را با گناه جریحه دار کردیم که  می خواهد ما با هم برادر و خواهر باشیم. نسبت به همه کس و همه چیز بی تفاوت شده ایم. و با شرم می گوییم: پروردگارا، ما را ببخش!

در بدبختی گناه، در تلاش ها و ضعف های ما، در راز بی گناهی شر و جنگ، تو ای مادر مقدس به ما یادآوری کن که خداوند ما را رها نمی کند، بلکه همچنان با محبت به ما نگاه می کند و مشتاق بخشش ماست وما را مجددا برمیخیزاند. اوست که تو را به ما داده و در قلب پاک تو پناهگاهی برای کلیسا و بشریت قرار داده است. به فضل الهی با ما هستی و حتی در تنگ ترین پیچ های تاریخ با لطافت ما را هدایت می کنی.

اینک ما فرزندان عزیزت، که از دیدنمان و دعوتمان به توبه هرگز خسته نمیشوی به نزد تو می آئیم و درب قلب تو را میکوبیم. در این ساعت تاریک به کمک و دلداری ما بیا. به هر یک از ما تکرار کن: "مگر من، مادر شما، دراینجا نیستم؟" تو می دانی چگونه درد های دل ما و گره های روزگارمان را باز کنی. ما مطمئن هستیم که تو، بخصوص در هنگام سختی و آزمایش ها، التماس های ما را تحقیر         نمی کنی و به کمک ما می آئی.

این همان کاری است که در قانای جلیل انجام دادی، هنگامی که ساعت مداخله عیسی را تسریع کردی و اولین نشانه او را به جهان معرفی کردی. هنگامی که عید به اندوه تبدیل شد، به او گفتی: "شراب ندارند" (یوحنا 2: 3). بار دیگر به خدا تکرار کن، ای مادر، زیرا امروز شراب امید تمام شده است، شادی از بین رفته، برادری کم شده است. ما انسانیت را از دست داده ایم، صلح را هدر داده ایم. ما قادر به هر گونه خشونت و تخریب شده ایم. ما نیاز فوری به مداخله مادرانه تو داریم.

پس ای مادر، این التماس ما را بپذیر.

تو ای ستاره دریا، نگذار در طوفان جنگ کشتی مان غرق شود.

تو صندوق عهد جدید، الهام بخش پروژه ها و راه های آشتی باش.

تو ای "ملکه آسمان" هماهنگی خدا را به جهان بازگردان.

نفرت را خاموش کن، انتقام را آرام کن، بخشش را به ما بیاموز.

ما را از جنگ آزاد کن، از جهان در برابر تهدید هسته ای محافظت کن.

ای ملکه تسبیح، نیاز به دعا و عشق را در ما بیدار کن.

ای ملکه خانواده بشری، راه برادری را به مردم نشان ده.

ای ملکه صلح، صلح را برای جهان بطلب.

اشک های تو ای مادر، قلب های سخت ما را نرم نماید. باشد که اشکی که برای ما ریختی این وادی را که نفرت ما آنرا خشک ساخته مجددا شکوفا گرداند. و در حالی که صدای سلاح ها خاموش نمی شود، دعای تو به ما صلح عطا کند. دستان مادرانه ات، کسانی که رنج می برند و از بمب ها می گریزند را نوازش کند. آغوش مادرانه تو، به کسانی که مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و کشورشان هستند تسلی دهد. باشد که قلب غمگین تو، ما را به شفقت برانگیزد و ما را به باز کردن درها و مراقبت از انسانیت مجروح و طرد شده وادار سازد.

مادر خدا، در حالی که زیر صلیب بودی، عیسی با دیدن شاگردش در کنار تو، به تو گفت: "اینک پسرت" (یوحنا 19: 26): بنابراین او هر یک از ما را به تو سپرد. سپس به شاگردش، به هر یک از ما، گفت: "اینک مادر شما" (آیه 27). مادر، اکنون مایلیم تو را در زندگی و حیات خود بپذیریم. در این ساعت انسانیت، خسته و پریشان، در زیر صلیب به  همراه تو هست و نیاز دارد که خود را به تو بسپارد تا از طریق تو خود را به مسیح تقدیم نماید. مردم اوکراین و مردم روسیه، که تو را با عشق ستایش می کنند، در حالی که قلب تو برای آنها و برای همه مردمانی که در جنگ، گرسنگی، بی عدالتی و بدبختی کشته شده اند می تپد، به تو پناه می آورند.

بنابراین ما، مادر خدا و مادر ما، رسماً خود، کلیسا و تمام بشریت، به ویژه روسیه و اوکراین را به قلب پاک تو می سپاریم و تقدیم می کنیم. این عمل ما را، که با اعتماد و عشق انجام می دهیم بپذیر و اجازه ده جنگ متوقف شود و صلح را برای جهان فراهم کن. آری که از دل تو سرچشمه گرفت، درهای تاریخ را به روی شاهزاده صلح گشود. ما اعتماد داریم که دوباره، از طریق قلب تو، صلح فرا خواهد رسید. بنابراین، ما آینده کل خانواده بشری، نیازها و انتظارات مردم، نگرانی ها و امیدهای جهان را به تو تقدیم می کنیم.

به واسطه تو رحمت الهی بر زمین جاری شود و ضربان شیرین صلح و آرامش به روزهای ما باز می گردد. زن آری، که روح القدس بر او نازل شده، هماهنگی خدا را به ما باز گردان. خشکی قلب ما را فرو نشان، تو که «چشمه زنده امیدی». همانطور که عیسی در رحم تو بافته شد، ما را نیز یاری ده تا در اتحاد رشد کنیم. تو که مسیر زندگی ما را پیمودی، ما را در مسیر صلح هدایت کن. آمینCopyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana