Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATEHEZA PAPE FRANJE

NA OPĆOJ AUDIJENCIJI

Srijeda, 8. svibnja 2013.

Video

 

Voda živa

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Vazmeno vrijeme koje s radošću živimo, vođeni liturgijom Crkve, je u pravom smislu riječi vrijeme Duha Svetoga kojeg raspeti i uskrsli Isus daje "bez mjere" (usp. Iv 3, 34). To se milosno vrijeme zaključuje svetkovinom Duhova, u kojoj Crkva ponovno proživljava izlijevanje Duha Svetoga na Mariju i Apostole sabrane na molitvu u dvorani Posljednje večere.

Ali tko je Duh Sveti? U Vjerovanju ispovijedamo s vjerom: vjerujem "u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca". Prva istina uz koju prianjamo u Vjerovanju je da je Duh Sveti Kýrios, Gospodin. To znači da je on uistinu Bog kao što su to Otac i Sin, njemu iskazujemo isto ono klanjanje i čašćenje što ga iskazujemo Ocu i Sinu. Duh Sveti je, naime, treća Osoba Presvetog Trojstva; on je veliki dar Krista Uskrsloga koji naš um i naše srce otvara vjeri u Isusa kao Sina kojega je Otac poslao i koji nas vodi prijateljstvu, zajedništvu s Bogom.

No želim se zadržati prije svega na činjenici da je Duh Sveti neiscrpni izvor Božjeg života u nama. Ljudi svih vremena i svih krajeva žele život u punini, žele lijep, pravedan i dobar život, život kojem neće prijetiti smrt, već koji može sazrijevati i rasti do svoje punine. Čovjek je poput nekog putnika koji, prolazeći pustinjama života, žeđa za živom, svježom izvor vodom, koja može utažiti njegovu duboku želju za svjetlom, ljubavlju, ljepotom i mirom. Svi osjećamo tu želju! A Isus nam daruje tu vodu živu: ta je voda Duh Sveti, koji dolazi od Oca i kojeg Isus izlijeva u naša srca: "Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju" (Iv 10, 10).

Isus obećava Samarijanki da će dati "vodu živu", u preobilju i zauvijek, svima onima koji ga priznaju Sinom kojega je Otac poslao da nas spasi (usp. Iv 4, 5-26; 3, 17). Isus je došao dati nam "vodu živu" koja je Duh Sveti, da naš kroz život vodi Bog i njegov duh, da ga jača Bog. Kada mi kažemo da je kršćanin duhovni čovjek time želimo reći slijedeće: kršćanin je osoba koja misli i djeluje u skladu s Božjom voljom, po Duhu Svetom. Ali pitam se: jesu li naše misli u skladu s Božjom voljom? Ili puštamo da nas vode mnoge druge stvari koje nisu Božje? Svaki od nas mora na to odgovoriti u dubinu svog srca.

Sada bi se mogli zapitati: zašto ta voda može potpuno ugasiti našu žeđ? Mi znamo da je voda bitna za život; bez vode se umire; ona gasi čovjekovu žeđ, pere, daje zemlji plodnost. U Poslanici Rimljanima nalazimo ovaj izraz: "Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan" (5, 5). "Voda živa", Duh Sveti, dar Uskrsloga koji se nastanjuje u nama, čisti nas, prosvjetljuje, obnavlja, preobražava da postanemo dionici istoga Božjeg života koji je Ljubav. Zato apostol Pavao kaže da je kršćaninov život oživljen Duhom i njegovim plodovima, a to su: "ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost" (Gal 5, 22-23). Duh Sveti nas uvodi u Božji život kao "sinove u Sinu Jedinorođencu". U jednom drugom ulomku iz Poslanice Rimljanima, kojeg smo spomenuli u više navrata, sveti Pavao to sažima ovim riječima: "Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta… primiste Duha posinstva u kojem kličemo: 'Abba! Oče!' Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo" (8, 14-17). Ovo je dragocjeni dar kojeg Duh Sveti unosi u naša srca: sâm Božji život, život prave djece, odnos povjerenja, slobode i pouzdanja u Božju ljubav i milosrđe, čiji je jedan od plodova i novi pogled na druge, bliske i daleke, koje se uvijek promatra kao braću i sestre u Isusu koje treba poštivati i ljubiti. Duh Sveti nas uči gledati Kristovim očima, živjeti onako kako je živio Krist, shvaćati život kako ga je shvaćao Krist. Eto zašto živa voda koja je Duh Sveti gasi žeđ našega života: jer nam kaže da nas Bog ljubi kao djecu, da možemo Boga ljubiti kao njegova djeca i da s njegovom milošću možemo živjeti kao djeca Božja, poput Isusa. A mi, slušamo li mi Duha Svetoga? Što nam kaže Duh Sveti? Kaže nam: Bog te ljubi. To nam kaže. Bog te ljubi, Bog te voli. Ljubimo li mi doista Boga i druge, poput Isusa? Pustimo da nas vodi Duh Sveti, pustimo da nam on govori u srcu i kaže nam to: da je Bog ljubav, da nas Bog čeka, da je Bog Otac, da nas ljubi kao pravi otac, da nas doista ljubi i to nam kaže samo Duh Sveti u srcu. Osjetimo Duha Svetoga, slušajmo Duha Svetoga i kročimo naprijed tim putom ljubavi, milosrđa i opraštanja. Hvala!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana