Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - IW  - PL  - PT ]

PILGRIMAGE TO THE HOLY LAND ON THE OCCASION OF THE 50th ANNIVERSARY
OF THE MEETING BETWEEN POPE PAUL VI AND PATRIARCH ATHENAGORAS IN JERUSALEM

(24-26 MAY 2014)
 

POPE FRANCIS

REGINA CAELI

Bethlehem
Sunday, 25 May 2014

Video

 

כאן, במקום לידתו של שר השלום, ברצוני להזמינך, אדוני הנשיא, מחמוד עבאס, ואת כבוד הנשיא שמעון פרס, לשאת עמי תפילה אמיצה לאלוהים בתחינה למתנת השלום. אני מציע את ביתי בוותיקן כדי לארח מפגש תפילה זה.

כולנו חפצים בשלום: רבים רודפים אותו יום ביומו במחוות קטנות; רבים מתייסרים בסבלנות ונושאים את העייפות שבניסיונות הרבים להשיגו. ולכולם – בייחוד לאלה המשרתים את עמם – החובה להפוך עצמם לכלים של שלום ורודפיו, בראש ובראשונה דרך התפילה.

להשכין שלום זו מלאכה קשה, אך החיים ללא שלום הם עינוי. כל הגברים והנשים בארץ זו ובעולם כולו מבקשים מאתנו להביא בפני האלוהים את תשוקתם לשלום.

 

* * *

אחים ואחיות יקרים,

בעודנו מתכוננים לחתום חגיגה זו, אנו מעלים במחשבתנו את מרים הקדושה. כאן, בבית לחם, היא ילדה את בנה, ישוע. הבתולה היא זו שיותר מכל אחד אחר חזתה והרהרה באלוהים בהביטה בפניו האנושיים של ישוע. היא, שבעזרת יוסף הקדוש, חיתלה אותו והניחה אותו באבוס. 

בידה אנו מפקידים אזור זה ואת כל החיים בו, כדי שיוכלו לחיות בצדק, שלום ואחווה. אנו מפקידים בידה את עולי הרגל הבאים הנה לשאוב ממקורות האמונה הנוצרית –חלקם אף נוכחים כאן.

שמרי, מרים, על המשפחות, על הצעירים, על הקשישים. שמרי על אלה שאיבדו את אמונתם ותקוותם; נחמי את החולים, האסירים, את כל הסובלים; תמכי ברועים ובכל קהילות המאמינים, שיהיו "מלח ואור" בארץ ברוכה זו; תמכי בעבודות החינוך, בייחוד באוניברסיטת בית לחם.

בהרהורנו במשפחה הקדושה,כאן, בבית לחם, מחשבתי נודדת בטבעיות לנצרת, בה הייתי רוצה לבקר, בעזרת ה', בהזדמנות אחרת. אני מחבק מכאן את המאמינים הנוצרים אשר חיים בגליל ומעודד את הקמתו של המרכז הבינלאומי למשפחה בנצרת.

לבתולה הקדושה מרים, אנו מפקידים את גורל האנושות, שיפתחו אופקים חדשים לקידום האחווה, הסולידריות והשלום.

תפילת רוני מלכת השמים

רוני מלכת השמים הללויה

הבן אשר זכית לשאתו הללויה

קם לתחייה כפי שאמר הללויה

העתירי אל האל בעדנו הללויה!

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana