Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - IW  - PL  - PT ]

PILGRIMAGE TO THE HOLY LAND ON THE OCCASION OF THE 50th ANNIVERSARY
OF THE MEETING BETWEEN POPE PAUL VI AND PATRIARCH ATHENAGORAS IN JERUSALEM

(24-26 MAY 2014)

MEETING WITH REFUGEES AND DISABLED YOUNG PEOPLE

ADDRESS OF POPE FRANCIS

Latin Church, Bethany beyond the Jordan
Saturday, 24 May 2014

Video

 

נכבדי,

אחים ואחיות יקרים,

כחלק מעלייתי לרגל, רציתי עד מאד להיפגש אתכם, אתם שנאלצתם לעזוב את ארצותיכם כתוצאה מאלימות וסכסוך. כאן בירדן מצאתם קבלה ומפלט. רציתי, כמו כן, לפגוש אתכם, צעירים יקרים הנושאים את עול המוגבלויות הגופניות.

המקום בו אנו נפגשים הוא זכר לטבילת ישוע. בבואו לירדן כדי להיטבל על ידי יוחנן, ישוע הפגין את ענוותו ואת השתתפותו בטבע האנושי. הוא התכופף עד אלינו ובאהבתו החזיר את כבודנו והביא לנו ישועה. ענוותו של ישוע מרגשת אותנו תמיד, העובדה שהוא התכופף אל עבר האנושות כדי לרפא את הפצעים שלה. אכן התכופף אל עבר האנושות כדי לרפא את כל הפצעים שלה. מצדנו, אנו מושפעים עד עמקי נשמתנו מאסונות וסבלות זמננו, בייחוד מאלה הנגרמים מהסכסוכים המתמשכים במזרח התיכון. אני חושב בעיקר על סוריה האהובה, הנקרעת בשל קרוב לשלוש שנות מלחמת אזרחים שהובילה לאין ספור מיתות והכריחה מיליונים לחפש מפלט במדינות אחרות. כולם רוצים את השלום! אולם בהביטנו בדראמה הזאת, בהביטנו בפצעים, בהביטנו באנשים הרבים אשר היו חייבים לנטוש את מולדתם, שהיו חייבים לעזוב, אני שואל: מי מוכר לאנשים האלה כלי נשק על מנת לעשות מלחמה? הנה שורש הרוע: השנאה, החמדנות הכרוכה במכירת הנשק וסיפוקו. זה גורם לנו לחשוב: מי עומד מאחורי כל זה? מי מספק את הנשק כדי שהמלחמה תימשך? בה בעת, ברצוננו לומר לאותם פושעים מילה טובה כדי שיחזרו בתשובה. שאלוהים יחזק את ליבותיהם ושכלם של עושי השלום ויעניק להם כל ברכה.

אני מודה לרשויות הירדניות ולעם הירדני על סבר הפנים היפות בהן קיבל את כמות הפליטים העצומה מסוריה ומעיראק. כמו כן, אני מודה לכל המגישים להם סיוע וסולידריות. אני חושב גם על פעולות הצדקה שנעשות על ידי מוסדות נוצריים כמו "קריטס ירדן" וארגונים אחרים, שמסייעים לנזקקים ללא יחס לאמונתם הדתית, מוצאם האתני או לדעתם הפוליטית; כך הם מראים את פניו הזוהרים של ישוע הרחמן. שאלוהים הכל-יכול והרחמן יברך את כולכם וכל מאמץ שאתם עושים כדי להקל על הסבל הנורא שנגרם ממלחמה.

אני קורא לקהילה הבינלאומית לא לנטוש את ירדן, מסבירת הפנים והאמיצה, לבד בהתמודדות עם מצב החירום ההומניטרי שנגרם מהגעתם של פליטים כה רבים, אלא להמשיך ואף להגביר את התמיכה והסיוע. אני מחדש, מעומק הלב, את קריאתי לשלום בסוריה. שהאלימות תחדל ושהחוק ההומניטרי יכובד ובכך יבטיח את הסיוע הכה דרוש לסובלים! שכל הצדדים יינטשו את הניסיון לפתור בעיות בכוח הזרוע ויחזרו לשולחן המשא ומתן. פתרון יימצא אך ורק בדו שיח ובאיפוק, ברחמים על הסובלים, בחיפוש אחר פתרון פוליטי ובתחושה של מחויבות שבאחווה.

צעירים יקרים, אני מבקש מכם להצטרף אלי בתפילה לשלום. אתם יכולים לעשות זאת בהעלאת מאמציכם ומאבקיכם היומיומיים לאלוהים; כך תפילתכם תעשה ליקרה ויעילה במיוחד. כמו כן, אני מעודד אתכם לסייע ברוחב לב וברגישות, בבניין חברה שמכבדת את החלשים, החולים, הילדים והקשישים. למרות קשייכם בחיים, אתם אות של תקווה. יש לכם מקום בלב האלוהים ובתפילותיי. אני מודה לכם על נוכחותכם החמה, הרבה והשמחה.

בתום מפגש זה, אני מחדש את ייחוליי שההיגיון והמתינות יתגברו ויחד עם הסיוע של הקהילה הבינלאומית, סוריה תשוב לדרך השלום. מי ייתן והאלוהים ישיב את האלימים אליו! שהוא ישיב את סוחרי הנשק אליו יחד עם כל אלה אשר מתכננים מלחמות ושהוא יחזק את לבבות עושי השלום וייתן להם את גמולם עם כל ברכות השמיים יברככם כולכם האדון!

 

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana