Index   Back Top Print

[ ES  - IT  - LV  - PT ]

Pāvesta Franciska
apustuliskā vizīte
Lietuvā, Latvijā un Igaunijā
2018. gada 22.–25. septembrī

Videovēstījums apustuliskās VIZĪTES priekšvakarā

Roma, 20. septembris

[Multimedia]

___________________________

 

Dārgie draugi!

Pirms savas vizītes Baltijas valstīs – Lietuvā, Latvijā un Igaunijā – vēlos vērsties pie jums visiem, kas dzīvojat šajās valstīs. Lai gan nāku kā katoliskās Baznīcas gans, es vēlos apskaut visus un nest miera, labas gribas un nākotnes cerības vēsti.

Mana vizīte sakrīt ar jūsu nāciju neatkarības simtgadi, un es, bez šaubām, vēlos pagodināt visus tos, kuru pagātnē nestie upuri darījuši iespējamu pašreizējo brīvību. Brīvība, kā zinām, ir dārgmanta, kura pastāvīgi jāglabā un kā neizmērojami vērtīgs mantojums jānodod nākamajām paaudzēm. Tumsības, vardarbības un vajāšanu laikos brīvības liesma nenodziest – tā iekvēlina cerību uz nākotni, kurā tiks respektēta cieņa, ar ko Dievs apveltījis ikvienu cilvēku, un kurā visi jutīsimies aicināti līdzdarboties, lai veidotu taisnīgu un brālīgu sabiedrību.

Šodien šī solidaritātes un kalpošanas kopējam labumam izjūta nepieciešama vairāk nekā jebkad agrāk. Es vēlos, lai mana vizīte kļūtu par iedrošinājuma avotu visiem labas gribas cilvēkiem, kuri, iedvesmojoties no cēlākajām garīgajām un kultūras vērtībām, kas ņemtas no pagātnes mantojuma pūra, strādā, lai atvieglotu to savu brāļu un māsu ciešanas, kuri dzīvo trūkumā, un lai visos līmeņos sabiedrībā veicinātu vienotību un saskaņu.

Zinu, ka daudzi cilvēki intensīvi strādā, lai sagatavotu šo manu vizīti. No sirds pateicos viņiem! Es jums visiem apliecinu, ka esmu ar jums vienots lūgšanā, sūtu savu svētību un aicinu jūs lūgties par mani.

Lai Dievs jūs svētī!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana