Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

ANGELUS

08 wrzesień 2013 r.

Video

 


Chciałbym podziękować wszystkim, którzy na różne sposoby włączyli się w post i modlitewne czuwanie wczoraj wieczorem. Dziękuję bardzo licznym osobom, które dołączyły ofiarę swojego cierpienia. Dziękuję władzom państwowym, a także członkom innych wspólnot chrześcijańskich oraz przedstawicielom innych religii, jak również ludziom dobrej woli, którzy w tych okolicznościach podjęli modlitwy, post i refleksję.

Ale zobowiązanie trwa nadal: kontynuujmy modlitwę i podejmujmy dzieła pokoju! Zachęcam was do dalszej modlitwy o to, aby natychmiast ustały przemoc i zniszczenia w Syrii i aby z nowym zaangażowaniem pracowano na rzecz sprawiedliwego zakończenia bratobójczego konfliktu. Módlmy się także za inne kraje Bliskiego Wschodu, w szczególności za Liban, aby osiągnął upragnioną stabilność i nadal był wzorem współżycia; za Irak, aby sekciarska przemoc ustąpiła miejsca pojednaniu, i za proces pokojowy między Izraelczykami i Palestyńczykami, aby zdecydowanie i odważnie czyniono w nim postępy. Módlmy się w  intencji Egiptu, aby wszyscy Egipcjanie, muzułmanie i chrześcijanie, pracowali razem nad budowaniem społeczeństwa, dla dobra całej ludności.

Dążenie do pokoju jest długotrwałe i wymaga cierpliwości oraz wytrwałości!  Kontynuujmy naszą modlitwę.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana