Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
IN ECUADOR, BOLIVIA E PARAGUAY

(5-13 LUGLIO 2015)

PAPA FRANCESCO

ANGELUS

Campo Grande di Ñu Guazú
Domenica, 12 luglio 2015

[Multimedia]


 

Dziękuję Arcybiskupowi Asunción, Edmundo Ponziano Valenzueli Mellidowi oraz prawosławnemu arcybiskupowi Ameryki Południowej Tarsisiosowi za ich miłe słowa.

Na zakończenie tej liturgii kierujemy nasze ufne spojrzenie na Maryję Pannę, Matkę Bożą i Matkę naszą. Jest Ona podarunkiem Jezusa dla swego ludu. Dał nam Ją jako matkę w godzinie Krzyża i cierpienia. Jest to owoc oddania się Chrystusa nam. I od tamtego czasu zawsze była i pozostanie ze swymi dziećmi, szczególnie z tymi najmniejszymi i potrzebującymi.

Weszła Ona w tkankę dziejów naszych państw i ich mieszkańców. Podobnie jak w wielu innych krajach Ameryki Łacińskiej, również wiara Paragwajczyków jest nasycona miłością do Dziewicy. Przybywajcie z ufnością do swej matki, otwierajcie przed Nią swe serca oraz powierzajcie Jej swe radości i swe smutki, swe oczekiwania i swe cierpienia. Dziewica was pociesza i czułością swej miłości rozpala w was nadzieję. Nie przestawajcie wzywać i ufać Maryi, Matce miłosierdzia dla wszystkich Jej dzieci bez różnicy.

Dziewicę, która trwała z Apostołami w oczekiwaniu Ducha Świętego (por. Dz 1 13-14), proszę także, aby czuwała nad Kościołem i umacniała braterskie więzi wszystkimi jego członkami. Oby z pomocą Maryi Kościół był domem wszystkich, domem, który umie gościć, matką dla wszystkich swych ludów.

Drodzy bracia, proszę was, abyście nie zapominali za mnie się modlić. Dobrze wiem, jak bardzo kocha się papieża w Paragwaju. Ja również noszę was w swym sercu i modlę się za was i za wasz kraj. A teraz zapraszam was do wspólnego odmówienia do Maryi Panny modlitwy „Anioł Pański”.

Błogosławieństwo:

Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech zstąpi na was  błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego i niech pozostaje z wami na zawsze.  Amen.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana