Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPIEŻ FRANCISZEK

ANIOŁ PAŃSKI

Plac św. Piotra
Niedziela, 20 października 2019 r.

[Multimedia]


 

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

W drugim czytaniu dzisiejszej liturgii przedstawione jest wezwanie, jakie apostoł Paweł kieruje do swojego wiernego współpracownika Tymoteusza: „Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu” (2 Tm 4, 2). Ton jest pełen troski – Tymoteusz powinien czuć się odpowiedzialny za głoszenie Słowa.

Obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Misyjny jest dogodną okazją do tego, aby każdy ochrzczony żywiej uświadomił sobie konieczność współdziałania w głoszeniu Słowa, w głoszeniu królestwa Bożego z odnowionym zaangażowaniem. Papież Benedykt XV już sto lat temu, aby na nowo pobudzić odpowiedzialność misyjną całego Kościoła, promulgował list apostolski Maximum illud. Dostrzegał on potrzebę nadania nowej ewangelicznej jakości misji w świecie, aby została oczyszczona od wszelkich naleciałości kolonialnych i była wolna od uwarunkowań przez ekspansjonistyczne polityki krajów europejskich.

We współczesnym, zmienionym kontekście przesłanie Benedykta XV jest nadal aktualne i pobudza do przezwyciężania pokusy wszelkiego zamknięcia autoreferencyjnego i wszelkich form pesymizmu duszpasterskiego, aby otworzyć się na radosną nowość Ewangelii. W tych naszych czasach, naznaczonych przez globalizację, która powinna być solidarna i szanować specyfikę ludów, tymczasem nadal cierpi z powodu ujednolicania i dawnych konfliktów o władzę, które podsycają wojny i niszczą planetę, wierzący są wezwani do niesienia wszędzie, z odnowionym zapałem, dobrej nowiny, że w Jezusie miłosierdzie pokonuje grzech, nadzieja przezwycięża lęk, braterstwo pokonuje wrogość. Chrystus jest naszym pokojem i w Nim wszelkie podziały są przezwyciężone, tylko w Nim jest zbawienie każdego człowieka i każdego ludu.

Jest jeden niezbędny warunek, żeby w pełni żyć misją: modlitwa – modlitwa żarliwa i nieustająca, zgodnie z nauczaniem Jezusa, o którym mowa także w dzisiejszej Ewangelii, gdzie opowiada On przypowieść „o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). Modlitwa jest pierwszym wsparciem ze strony ludu Bożego dla misjonarzy, pełna miłości i wdzięczności za ich trud głoszenia i dawania światła i łaski Ewangelii tym, którzy jeszcze jej nie otrzymali. Dziś jest również dobra okazja, żeby zapytać siebie: czy modlę się za misjonarzy? Czy modlę się za tych, którzy udają się daleko, żeby nieść Słowo Boże przez świadectwo? Pomyślmy o tym.

Oby Maryja, Matka wszystkich ludów, towarzyszyła każdego dnia misjonarzom Ewangelii i miała ich w swej opiece.


Po modlitwie:

Drodzy bracia i siostry, wczoraj w Cremie został ogłoszony błogosławionym męczennik, ks. Alfred Cremonesi, kapłan misjonarz z Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych. Został zabity w Birmie w 1953 r.; był niestrudzonym apostołem pokoju i gorliwym świadkiem Ewangelii, aż po przelanie krwi. Oby jego przykład pobudzał nas do działania na rzecz braterstwa i bycia odważnymi misjonarzami w każdym środowisku; niech jego wstawiennictwo wspiera tych, którzy dziś się trudzą, żeby zasiewać Ewangelię w świecie. Wszyscy razem zróbmy owację na cześć błogosławionego Alfreda!

A teraz serdecznie witam was wszystkich, pielgrzymów przybyłych z Włoch i z różnych krajów. W szczególności pozdrawiam i z serca błogosławię wspólnotę peruwiańską z Rzymu, która zgromadziła się tutaj z otaczanym czcią wizerunkiem Señor de los Milagros (Pana Cudów) – conserven siempre la fe y las tradiciones de su pueblo! (zachowujcie zawsze wiarę i tradycje swojego ludu!); Siostry Pielęgniarki Matki Bożej Bolesnej, które odbywały swoją kapitułę generalną; uczestników marszu pod hasłem „Restiamo umani” (Bądźmy ludzcy), który w ostatnich miesiącach przemierzał miasta i terytoria Włoch, ażeby propagować konstruktywną konfrontację na tematy dotyczące integracji i gościnności. Dziękuję za tę piękną inicjatywę!

Szczególne pozdrowienie kieruję do dziewcząt i chłopców i z Akcji Katolickiej, którzy przybyli tutaj ze swoimi wychowawcami ze wszystkich diecezji włoskich z okazji 50-lecia Akcji Katolickiej Dzieci. Drodzy chłopcy i dziewczęta, jesteście protagonistami ewangelizacji, zwłaszcza wśród swoich rówieśników. Kościół ma do was zaufanie; idźcie naprzód radośni i wielkoduszni!

Wszystkim życzę miłej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana