Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPIEŻ FRANCISZEK

ANIOŁ PAŃSKI

Plac św. Piotra 
Niedziela, 5 lipca 2020 r.

[Multimedia]


 

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Fragment Ewangelii tej niedzieli (Mt 11, 25-30) składa się z trzech części – przede wszystkim Jezus wznosi hymn błogosławieństwa i dziękczynienia ku Ojcu, za to że objawił ubogim i prostaczkom tajemnicę królestwa niebieskiego; następnie objawia głęboką i szczególną relację, jaka istnieje między Nim a Ojcem; a na koniec zachęca, żeby przyjść do Niego i za Nim iść, aby znaleźć pokrzepienie.

Najpierw Jezus wysławia Ojca, za to, że ukrył tajemnice swojego królestwa, swojej prawdy “przed mądrymi i roztropnymi” (w. 25). Nazywa ich tak z  lekką ironią, bo uważają się za mądrych, uczonych, a zatem często mają zamknięte serce. Prawdziwa mądrość pochodzi także z serca, nie polega tylko na zrozumieniu idei – prawdziwa mądrość wnika także do serca. A jeśli wiesz bardzo wiele, ale twoje serce jest zamknięte, nie jesteś mądry. Jezus mówi, że tajemnice Jego Ojca zostały objawione “prostaczkom”, tym, którzy z ufnością otwierają się na Jego Słowo zbawienia, otwierają serce na Słowo zbawienia, potrzebują Go i wszystkiego oczekują od Niego. Serce otwarte na Pana i Jemu ufające.

Następnie Jezus wyjaśnia, że wszystko otrzymał od Ojca, i mówi o Nim “Ojciec mój”, na potwierdzenie wyjątkowości swojej relacji z Nim. W istocie tylko między Synem i Ojcem istnieje całkowita wzajemność - Jeden zna Drugiego, Jeden żyje w Drugim. A ta wyjątkowa jedność jest jak kwiat, który rozkwita, żeby ukazać bezinteresownie swoje piękno i swoją dobroć. I oto zatem zaproszenie Jezusa: “Przyjdźcie do Mnie… “ (w. 28). On chce podarować to, co czerpie od Ojca. Chce nam dać prawdę, a prawda Jezusa jest zawsze darmowa – jest to dar, jest to Duch Święty, prawda.

Tak jak Ojciec szczególnie miłuje “prostaczków”, tak również Jezus zwraca się do ”utrudzonych i obciążonych”. Co więcej, umieszcza samego siebie pośród nich, gdyż On jest “cichy i pokornego serca” (w. 29), mówi, że taki jest. Jak w pierwszym i trzecim Błogosławieństwie, tym dotyczącym pokornych lub ubogich w duchu; i tym dotyczącym cichych (por. Mt 5, 3. 5) - łagodność Jezusa. Tak więc Jezus, “cichy i pokorny”, nie jest wzorem dla zrezygnowanych ani po prostu ofiarą, ale jest Człowiekiem, który przeżywa “sercem”  tę kondycję, całkowicie przejrzysty na miłość Ojca, to znaczy na Ducha Świętego. On jest wzorem “ubogich w duchu” i wszystkich innych “błogosławionych” z Ewangelii, którzy pełnią wolę Boga i dają świadectwo o Jego królestwie.

A następnie Jezus mówi, że jeśli udamy się do Niego, znajdziemy pokrzepienie – “pokrzepienie”, które Chrystus daje utrudzonym i uciskanym, nie jest ulgą jedynie psychologiczną czy ofiarowaną jałmużną, lecz radością ubogich z tego, że są ewangelizowani i są budowniczymi nowej ludzkości. Tym jest ulga – radością, radością, którą daje nam Jezus. Jest wyjątkowa, to radość, którą ma On sam. To jest przesłanie dla nas wszystkich, dla wszystkich ludzi dobrej woli, które Jezus kieruje dzisiaj nadal w świecie, który gloryfikuje ludzi bogacących się i możnych. Jakże często mówimy: “Ach, chciałbym być taki jak tamten, jak tamta – jest bogaty, ma wielką władzę, niczego mu nie brakuje!”. Świat podziwia bogatych i możnych, nie patrząc na ich środki, a niekiedy depcze człowieka i jego godność. A widzimy to na co dzień, deptanych ubogich. I to jest przesłanie dla Kościoła, powołanego do życia uczynkami miłosierdzia i do ewangelizowania ubogich, do bycia łagodnym, pokornym. Pan pragnie, aby taki był Jego Kościół, czyli my.

Maryja, najpokorniejsza i najwyższa spośród stworzeń, niech wyprasza dla nas u Boga mądrość serca, żebyśmy umieli rozpoznawać Jego znaki w naszym życiu i być uczestnikami tych tajemnic, które, zakryte przed wyniosłymi, są objawiane pokornym.


Po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry, w tym tygodniu Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję, która przedstawia pewne środki zaradcze, aby stawić czoło wyniszczającym skutkom wirusa Covid-19, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów objętych konfliktami. Godne pochwały jest domaganie się globalnego i natychmiastowego zawieszenia broni, co umożliwiłoby pokój i bezpieczeństwo, niezbędne, ażeby dostarczyć pomoc humanitarną, której tak pilnie potrzeba. Ufam, że ta decyzja zostanie rzeczywiście i szybko wdrożona w życie dla dobra bardzo wielu osób, które cierpią. Oby ta rezolucja Rady Bezpieczeństwa stała się pierwszym odważnym krokiem ku pokojowej przyszłości.

Z serca pozdrawiam was wszystkich, rzymian i pielgrzymów z różnych krajów. W szczególności pozdrawiam Polaków – witajcie! - i błogosławię wielką pielgrzymkę rodziny Radia Maryja do sanktuarium w Częstochowie, która odbędzie się w przyszłą sobotę, w stulecie urodzin św. Jana Pawła II, pod hasłem: “Wszystko zawierzyłem Maryi”. Błogosławieństwo dla tej pielgrzymki.     

A wszystkim życzę miłej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia!   Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana