Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPIEŻ FRANCISZEK

ANIOŁ PAŃSKI

Biblioteka Pałacu Apostolskiego 
Środa, 6 stycznia 2021 r.

[Multimedia]


 

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Świętujemy dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli objawienia się Pana wszystkim narodom – w istocie zbawienie dokonane przez Chrystusa nie zna granic, jest dla wszystkich. Objawienie Pańskie to nie inna tajemnica, jest wciąż tą samą tajemnicą Narodzenia Pańskiego, postrzeganą jednak w jego wymiarze światła – światła, które  oświeca każdego człowieka, światła, które należy przyjąć w wierze, i światła, które trzeba nieść innym z miłością, przez świadectwo, przez głoszenie Ewangelii.

Wizja Izajasza, przypomniana w dzisiejszej liturgii (60, 1-6), brzmi w naszych czasach niezwykle aktualnie: „Ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy” (w. 2). W tej sytuacji prorok zapowiada światło – światło dane przez Boga Jerozolimie, a przeznaczone do tego, by rozświetlało drogę wszystkich narodów. To światło ma moc przyciągania wszystkich, bliskich i dalekich, wszyscy wyruszają w drogę, żeby do niego dotrzeć (por. w. 3). Jest to wizja, która otwiera serce, która poszerza perspektywę, która zachęca do nadziei. Oczywiście ciemności są obecne i stanowią zagrożenie w życiu każdego i w dziejach ludzkości, jednak światło Boga jest potężniejsze. Trzeba je przyjąć, żeby mogło jaśnieć dla wszystkich. A możemy się zastanowić: gdzie jest to światło? Prorok dostrzegał je z daleka, ale już to wystarczało, żeby napełnić niepowstrzymaną radością serce Jerozolimy.

Gdzie jest to światło? Ewangelista Mateusz z kolei, opowiadając epizod o Mędrcach (2, 1-12), wykazuje, że tym światłem jest Dzieciątko z Betlejem, jest Jezus, choć nie wszyscy akceptują Jego królewskość. Niektórzy wręcz ją odrzucają, jak Herod. Właśnie On jest gwiazdą, która pojawiła się na horyzoncie, oczekiwanym Mesjaszem, Tym, przez którego Bóg realizuje swoje królestwo miłości, swoje królestwo sprawiedliwości, swoje królestwo pokoju. On się narodził nie tylko dla niektórych, ale dla wszystkich ludzi, dla wszystkich narodów. Światło jest dla wszystkich narodów, zbawienie jest dla wszystkich narodów.

A w jaki sposób dokonuje się to „promieniowanie”? W jaki sposób światło Chrystusa rozprzestrzenia się w każdym miejscu i w każdym czasie? Ma swoją metodę, żeby się szerzyć. Nie czyni tego poprzez potężne środki mocarstw tego świata, które zawsze usiłują zdobyć nad nim władzę. Nie, światło Chrystusa rozchodzi się przez głoszenie Ewangelii. Głoszenie, słowo, świadectwo. I w ten sam „sposób”, jaki Bóg wybrał, żeby przyjść do nas – wcielenie, to znaczy stanie się bliskim dla drugiego, spotkanie go, przyjęcie jego rzeczywistości i niesienie świadectwa naszej wiary, każdy. Tylko w ten sposób światło Chrystusa, który jest Miłością, może jaśnieć w ludziach, którzy je przyjmują, i przyciągać innych. Nie szerzy się światła Chrystusa jedynie słowami, sztucznymi metodami, właściwymi dla przedsiębiorców… Nie, nie. Wiara, słowo, świadectwo – w ten sposób szerzy się światło Chrystusa. Gwiazdą jest Chrystus, lecz gwiazdą możemy i powinniśmy być również my, dla naszych braci i naszych sióstr, jako świadkowie skarbów dobroci i nieskończonego miłosierdzia, które Odkupiciel ofiaruje darmo wszystkim. Światła Chrystusa nie szerzy się przez prozelityzm, szerzy się je przez świadectwo, przez wyznawanie wiary. Również przez męczeństwo.

A zatem warunkiem jest przyjęcie w sobie tego światła, przyjmowanie go coraz bardziej. Biada, jeżeli myślimy, że je posiadamy, biada, jeżeli uważamy, że mamy tylko nim ”zarządzać”! Również my, tak jak Mędrcy, jesteśmy wzywani, byśmy pozwolili Chrystusowi wciąż nas fascynować, przyciągać, prowadzić, oświecać i nawracać – to jest droga wiary, poprzez modlitwę i kontemplowanie dzieł Bożych, które nieustannie napełniają nas radością, zdumieniem, wciąż nowym zdumieniem. Zdumienie jest zawsze pierwszym krokiem, pozwalającym postępować w tym świetle.

Wypraszajmy opiekę Maryi nad Kościołem powszechnym, aby szerzył w całym świecie    Ewangelię Chrystusa, światłość wszystkich narodów, światłość wszystkich narodów.


Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry, śledzę uważnie i z zaniepokojeniem wydarzenia w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie niedawno odbyły się wybory, przez które naród wyraził pragnienie dalszego postępowania drogą pokoju. Zachęcam zatem wszystkie strony do braterskiego i pełnego szacunku dialogu, do odrzucania nienawiści i wystrzegania się wszelkiego rodzaju przemocy.

Zwracam się serdecznie do braci i sióstr z Kościołów Wschodnich, katolickich i prawosławnych, które zgodnie ze swoją tradycją jutro będą obchodziły Święte Boże Narodzenie, w świetle Chrystusa, naszego pokoju i naszej nadziei.

W dzisiejszą uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny Dzieci, w który włącza się wiele dzieci i nastolatków całego świata. Dziękuję każdemu z nich i zachęcam, by byli radosnymi świadkami Jezusa, starając się zawsze wnosić braterstwo pośród rówieśników.

I serdecznie pozdrawiam was wszystkich, który łączycie się za pośrednictwem środków przekazu. W szczególności pozdrawiam Fundację „Orszak Trzech Króli”, która organizuje w wielu miastach i wioskach Polski i innych krajów wydarzenia ewangelizacyjne i solidarnościowe. Wszystkim życzę miłego święta. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana