Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPIEŻ FRANCISZEK

ANIOŁ PAŃSKI

Plac św. Piotra
Niedziela, 30 maja 2021 r.

[Multimedia]


 

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

W to święto czcimy Boga – Najświętszą Trójcę, tajemnicę jedynego Boga. A ten Bóg jest Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Trzy osoby, ale Bóg jest jeden! Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem, Duch jest Bogiem. Nie są to jednak trzej bogowie – jest jeden Bóg w trzech Osobach. To jest tajemnica, którą nam objawił Jezus Chrystus – Trójca Święta. Dzisiaj skupiamy się na celebrowaniu tej tajemnicy, bowiem Osoby nie są przymiotnikowymi określeniami Boga, nie. Są to Osoby realne, odmienne, różne; nie są – jak mówił ów filozof – „emanacjami Boga”, nie, nie! Są Osobami. Jest Ojciec, do którego się modlę Ojcze nasz; jest Syn, który dał mi odkupienie, usprawiedliwienie; jest Duch Święty, który mieszka w nas i mieszka w Kościele. A to przemawia do naszego serca, bowiem znajdujemy to zawarte w wyrażeniu św. Jana, które podsumowuje całe Objawienie: „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8. 16). Ojciec jest miłością, Syn jest miłością, Duch Święty jest miłością. A ponieważ jest miłością, Bóg, choć jest jeden i jedyny, nie jest samotnością, ale komunią między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Bowiem miłość jest zasadniczo darem z siebie, a w swojej pierwotnej i nieskończonej rzeczywistości to Ojciec daje siebie, rodząc Syna, który z kolei oddaje się Ojcu, a ich wzajemna miłość to Duch Święty, będący węzłem ich jedności. Nie jest to łatwo zrozumieć, ale można żyć tą tajemnicą, my wszyscy możemy bardzo nią żyć.

Ta tajemnica Trójcy została nam objawiona przez samego Jezusa. On umożliwił nam poznanie oblicza Boga jako miłosiernego Ojca; przedstawił samego siebie, prawdziwy człowiek, jako Syna Bożego i Słowo Ojca, Zbawiciela, który daje za nas swoje życie; i powiedział o Duchu Świętym, który pochodzi od Ojca i od Syna, Duchu Prawdy, Duchu Paraklecie – mówiliśmy o Nim w ubiegłą niedzielę, o tym słowie „Paraklet” – czyli Pocieszyciel i Orędownik. A kiedy Jezus ukazał się apostołom po zmartwychwstaniu, Jezus posłał ich, żeby ewangelizowali „wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Dzisiejsze święto zatem skłania nas do kontemplowania tej wspaniałej tajemnicy miłości i światła, od której pochodzimy i ku której jest ukierunkowane całe nasze ziemskie wędrowanie.

W głoszeniu Ewangelii i w każdego rodzaju misji chrześcijańskiej nie można abstrahować od tej jedności między nami - do której nawołuje Jezus – naśladowania jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego – nie można abstrahować od tej jedności. Piękno Ewangelii wymaga, by nią żyć – jednością - i dawać o niej świadectwo w zgodzie między nami, którzy jesteśmy tak różni! A ta jedność, ośmielę się powiedzieć, jest zasadnicza dla chrześcijanina – nie jest to postawa, sposób mówienia, nie, jest istotna, bowiem jest to jedność, która rodzi się z miłości, z miłosierdzia Bożego, z usprawiedliwienia przez Jezusa Chrystusa i z obecności Ducha Świętego w naszych sercach.

Najświętsza Maryja w swojej prostocie i pokorze odzwierciedla piękno Boga Jedynego i Trójjedynego, bowiem w pełni przyjęła Jezusa w swoim życiu. Niech wspiera Ona naszą wiarę; niech uczyni nas czcicielami Boga i sługami braci.


Po modlitwie Anioł Pański:

Wczoraj w Astordze w Hiszpanii zostały beatyfikowane Maria Pilar Gullón Yturriaga, Oktawia Iglesias Blanco i Olga Pérez-Monteserín Núñez. Te trzy świeckie kobiety, odważne, na wzór Miłosiernego Samarytanina poświęcały się opatrywaniu rannych w wojnie i nie opuszczały ich w chwili niebezpieczeństwa; naraziły się i zostały zabite z nienawiści do wiary. Sławmy Pana za ich ewangeliczne świadectwo. Oklaski dla nowych błogosławionych!

1 lipca tego roku spotkam się w Watykanie z głównymi zwierzchnikami wspólnot chrześcijańskich obecnych w Libanie z okazji dnia refleksji na temat niepokojącej sytuacji w tym kraju i żeby modlić się razem o dar pokoju i stabilizacji. Zawierzam tę intencję wstawiennictwu Matki Bożej, otaczanej tak wielką czcią w sanktuarium w Harissie, i już teraz proszę was o towarzyszenie przygotowaniom do tego wydarzenia solidarną modlitwą, by wypraszać dla tego umiłowanego kraju pogodniejszą przyszłość.

Dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego, a we Włoszech Krajowy Dzień Ulgi w Cierpieniu. Wyrażam wdzięczność za te inicjatywy; pamiętajmy, że bliskość „jest cennym balsamem, który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią w chorobie” (Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2021 r.).

Dziś rano przyjąłem małą grupę wiernych, którzy przynieśli mi Biblię w całości przetłumaczoną na swój dialekt. Dokonał tego jeden człowiek – osiem lat pracy! Cała napisana jest w dialekcie, osiem tomów. A on, który był obecny, powiedział mi, że czytał, modlił się i tłumaczył. Pragnę podziękować za ten gest, a także po raz kolejny powiedzieć wam, żebyście czytali Biblię, czytali Słowo Boże, aby w nim znajdować siłę naszego życia. A również – powtarzam się co do tego – żebyście zawsze nosili z sobą Nowy Testament, kieszonkową Ewangelię – w torbie, w kieszeni, abyście mogli ją czytać w dowolnej chwili w ciągu dnia. W ten sposób spotkamy Jezusa w Piśmie Świętym. Uczmy się na przykładzie tego człowieka, który przez osiem lat pracował, aby to zrozumieć. I powiedział mi: „Robiłem to, modląc się”.

Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, przybyłych z Rzymu, z Włoch i z innych krajów. Widzę, że jest tu Kanada, Kolumbia… Powinniśmy się modlić w intencji Kolumbii! I tam jest także Polska, a tutaj inne kraje… Pozdrawiam was wszystkich! W szczególności kandydatów do bierzmowania z parafii Świętych Protomęczenników Rzymskich. Pozdrawiam pielgrzymów polskich i błogosławię uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich. I jak zwykle pozdrawiam chłopców i dziewczęta od Niepokalanej.

Wszystkim życzę miłej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia!  Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana