Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

PAPIEŻ FRANCISZEK

ANGELUS

Plac św. Piotra
Piątek, 8 grudnia 2023 r.

[Multimedia]

_____________________________

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry i dobrego święta!

Dzisiaj, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, Ewangelia przedstawia nam scenę zwiastowania (Łk 1, 26-38). Ukazuje ona dwie postawy Maryi, które pomagają zrozumieć, jak strzegła Ona wyjątkowego daru, który otrzymała — daru serca całkowicie wolnego od grzechu. A te dwie postawy to zdumienie dziełami Boga i wierność w zwyczajnych sprawach.

Przyjrzyjmy się pierwszej – zdumienie. Anioł mówi do Maryi: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą” (w. 28), a Ewangelista Łukasz odnotowuje, że Dziewica „zmieszała się (…) i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie” (w. 29). Jest zaskoczona, poruszona, zmieszana – zdumiewa się, kiedy słyszy, że jest nazwana „łaski pełna” – Matka Boża jest pokorna – to znaczy napełniona miłością Boga. Jest to postawa szlachetna – umiejętność zdumiewania się darami Pana, nietraktowanie ich nigdy jako coś oczywistego, docenianie ich wartości, radowanie się z zaufania i czułości, jakie niosą one z sobą. A ważne jest także dawanie świadectwa o tym zdumieniu wobec innych, mówienie z pokorą o darach Bożych, o otrzymanym dobru, a nie tylko o codziennych problemach. Bycie bardziej pozytywnym. Możemy zadać sobie pytanie: czy ja potrafię zdumiewać się dziełami Boga? Czy zdarza mi się czasami odczuwać zdumienie nimi i dzielić się nim z kimś? Czy też zawsze szukam tego, co złe, tego, co smutne?

I przejdźmy do drugiej postawy – wierność w zwyczajnych sprawach. Ewangelia przed zwiastowaniem nic nie mówi o Maryi. Przedstawia nam Ją jako prostą dziewczynę, na pozór taką samą jak wiele innych, które żyły w Jej miasteczku. Młoda dziewczyna, która właśnie dzięki swojej prostocie zachowała czyste to Niepokalane Serce, z którym za sprawą Bożej łaski została poczęta. I również to jest ważne, bowiem żeby przyjąć wielkie dary Boga, decydujące jest to, aby umieć cenić sobie te najbardziej powszednie, które są mniej widoczne.

To właśnie przez codzienną wierność w dobru Matka Boża pozwoliła, by wzrastał w Niej dar Boga; właśnie w ten sposób przygotowała się do dania odpowiedzi Panu, do powiedzenia Mu „tak” całym swoim życiem.

A zatem zadajmy sobie pytanie: czy ja wierzę, że wierność Bogu jest ważna tak w sytuacjach codziennych, jak i w drodze duchowej? A jeśli w to wierzę, to czy znajduję czas na czytanie Ewangelii, na modlitwę, na uczestniczenie w Eucharystii i korzystanie z sakramentalnego przebaczenia, na uczynienie jakiegoś konkretnego bezinteresownego gestu? To właśnie te drobne codzienne wybory są decydującymi wyborami dla przyjęcia obecności Pana.

Oby Maryja Niepokalana pomagała nam zdumiewać się darami Boga i odpowiadać na nie z wierną wielkodusznością na co dzień.

_________________________________________________

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy bracia i siostry, serdecznie pozdrawiam rzymian i pielgrzymów przybyłych z Włoch i z różnych krajów, w szczególności wiernych z Novoli i młodzież bierzmowaną z Cingoli.

W to święto Niepokalanej w parafiach włoskich dokonuje się odnowienia członkostwa w Akcji Katolickiej. Zachęcam wszystkich członków, od dzieci po osoby starsze, aby byli żywymi kamieniami w Kościele i dobrym zaczynem w społeczeństwie. Dobrej drogi!

Z serca błogosławię wiernych z Rocca di Papa i pochodnię, od której zapalą wielką gwiazdę na twierdzy swego pięknego miasteczka, ku czci Maryi Niepokalanej.

Przesyłam moje pozdrowienia wiernym z diecezji Quebecu, w Kanadzie, którzy dzisiaj obchodzą święto swojej Patronki, Niepokalanej, i rozpoczynają jubileusz 350-lecia diecezji. Quebec był pierwszą diecezją założoną w Kanadzie. Dobrego roku jubileuszowego, i niech wam towarzyszy Maryja Dziewica!

A teraz z radością ogłaszam, że 25 i 26 maja w przyszłym roku będziemy obchodzić w Rzymie pierwszy Światowy Dzień Dzieci. Ta inicjatywa, której patronuje Dykasteria Kultury i Edukacji, jest odpowiedzią na pytanie, jaki świat chcemy przekazać dzieciom, które dorastają. Tak jak Jezus postawmy dzieci w centrum i zatroszczmy się o nie.

Dziś po południu udam się najpierw do bazyliki Matki Bożej Większej, a potem na plac Hiszpański, aby modlić się do Matki Bożej. Proszę wszystkich, a zwłaszcza wiernych z Rzymu, o łączność duchową ze mną w tych gestach zawierzenia naszej Matce i modlitwę w szczególności o pokój, pokój na Ukrainie, pokój w Palestynie i Izraelu, na wszystkich ziemiach zranionych wojnami. Prośmy o pokój, aby w sercach zapanował pokój, aby nastał pokój!

A wszystkim życzę miłego święta i dobrej drogi adwentowej pod kierunkiem Maryi Dziewicy. W szczególności pozdrawiam chłopców i dziewczęta od Niepokalanej, dziś jest wasz dzień! I proszę, nie zapominajcie o modlitwie za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia!      Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana