Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPIEŻ FRANCISZEK

REGINA CAELI

Plac Świętego Piotra
VI Niedziela Wielkanocna, 5 maja 2024 r.

[Multimedia]

________________________________________

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Dzisiaj Ewangelia opowiada nam o Jezusie, mówiącym do apostołów: „Już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi” (por. J 15, 15). Co to oznacza?

W Biblii „słudzy” Boga to szczególne osoby, którym On powierza ważne misje, jak na przykład Mojżesz (por. Wj 14, 31), król Dawid (por. 2 Sm 7, 8), prorok Eliasz (por. 1 Krl 18, 36), aż po Maryję Dziewicę (por. Łk 1, 38). Są to osoby, w których rękach Bóg składa swoje skarby (por. Mt 25, 21). Jednak to wszystko, według Jezusa, nie wystarcza, żeby wyrazić, kim dla Niego jesteśmy, to nie wystarcza, potrzeba czegoś więcej, czegoś znaczniejszego, wykraczającego poza dobra, a nawet plany – potrzebna jest przyjaźń.

Już jako dzieci uczymy się, jak wspaniałe jest to doświadczenie: przyjaciołom ofiarowujemy nasze zabawki i najpiękniejsze podarunki; później, gdy dorastamy, jako nastolatki zwierzamy się im z pierwszych sekretów, jako młodzi ludzie darzymy lojalnością, jako dorośli dzielimy się satysfakcjami i zmartwieniami, jako ludzie starzy dzielimy się wspomnieniami, przemyśleniami i ciszą długich dni. Słowo Boże w Księdze Przysłów mówi nam, że „olejek, pachnidło radują serce, a słodyczą – szczera rada przyjaciela” (por. 27, 9). Pomyślmy przez chwilę o naszych przyjaciołach i naszych przyjaciółkach i podziękujmy za nich Panu! Chwila, by o nich pomyśleć…

Przyjaźń nie jest owocem kalkulacji ani przymusu – rodzi się spontanicznie, kiedy rozpoznajemy w drugim coś z nas samych. I jeśli przyjaźń jest prawdziwa, to jest tak silna, że nie zawodzi nawet w obliczu zdrady. „Przyjaciel kocha w każdym czasie” (Prz 17, 17) – stwierdza także Księga Przysłów – jak nam pokazuje Jezus, kiedy do Judasza, który zdradza Go pocałunkiem, mówi: „Przyjacielu, czy po to przyszedłeś?” (por. Mt 26, 50). Prawdziwy przyjaciel cię nie opuszcza, nawet kiedy popełniasz błędy – napomina cię, być może czyni wyrzuty, ale ci przebacza i nie opuszcza cię.

I dziś Jezus mówi nam w Ewangelii, że dla Niego tym właśnie jesteśmy, przyjaciółmi: osobami drogimi – niezależnie od wszelkich zasług i wszelkich oczekiwań – do których wyciąga rękę i ofiarowuje swoją miłość, swoją łaskę, swoje słowo; z którymi dzieli się – z nami, przyjaciółmi – tym, co jest dla Niego najcenniejsze, tym wszystkim, co usłyszał od Ojca (por. J 15, 15). Do tego stopnia, że staje się dla nas słaby, oddaje się w nasze ręce bezbronny i bez roszczeń, ponieważ nas kocha. Pan nas kocha, jak przyjaciel pragnie naszego dobra i chce, żebyśmy mieli udział w Jego dobru.

A zatem zadajmy sobie pytanie: jakie oblicze ma dla mnie Pan? Oblicze przyjaciela czy kogoś obcego? Czy czuję się przez Niego kochany jak droga osoba? I o jakim obliczu Jezusa daję świadectwo innym, zwłaszcza tym, którzy popełniają błędy i potrzebują przebaczenia?

Oby Maryja pomagała nam pogłębiać przyjaźń z Jej Synem i szerzyć ją wokół nas.

__________________________

Po modlitwie Regina Caeli:

Drodzy Bracia i Siostry!

Z wielką serdecznością przesyłam najlepsze życzenia braciom i siostrom z Kościołów prawosławnych i niektórych katolickich Kościołów wschodnich, którzy dziś, zgodnie z kalendarzem juliańskim, obchodzą Wielkanoc. Niech Zmartwychwstały Pan napełni wszystkie wspólnoty radością i pokojem oraz pocieszy tych, którzy przeżywają próby. Dla nich, najlepsze życzenia Wielkanocne.

Zapewniam o mojej modlitwie za mieszkańców stanu Rio Grande do Sul w Brazylii, dotkniętych wielką powodzią. Niech Pan przyjmie zmarłych i pocieszy członków ich rodzin oraz tych, którzy musieli opuścić swoje domy.

Pozdrawiam wiernych z Rzymu oraz z różnych części Włoch i świata, w szczególności pielgrzymów z Teksasu, archidiecezji Chicago i Berlina; uczniów szkoły Saint-Jean de Passy w Paryżu oraz grupę Human Life International. Pozdrawiam młodzież z Certaldo i Lainate; wiernych z Ankony i Rossano Cariati; młodzież bierzmowana z Cassano D’Adda, ze wspólnoty duszpasterskiej w Tesino i z parafii Santa Maria del Rosario w Rzymie.

Pozdrawiam i dziękuję orkiestrom z różnych części Włoch: dziękuję wam, którzy tak dobrze graliście i mam nadzieję, że jeszcze zagracie. Dziękuję! Pozdrawiam grupę „Francigeni Monteviale”; a także mieszkańców Livorno i Collesalvetti, którzy od pewnego czasu czekają na rekultywację najbardziej zanieczyszczonych obszarów. Módlmy się za nich.

Serdecznie pozdrawiam nowych gwardzistów szwajcarskich i ich rodziny z okazji święta tego historycznego i zasłużonego korpusu. Brawa dla Gwardii Szwajcarskiej!

Witam stowarzyszenie „Meter”, które angażuje się w zwalczanie wszelkich form przemocy wobec dzieci. Dziękuję, dziękuję za wasze zaangażowanie! I proszę, kontynuujcie swoją ważną pracę z odwagą.

I proszę, módlcie się nadal za udręczoną Ukrainę - tak bardzo cierpi! – a także za Palestynę i Izrael, aby zapanował pokój, aby dialog został wzmocniony i przyniósł dobre owoce. Nie dla wojny, tak dla dialogu!

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę, nie zapomnijcie modlić się za mnie. Pozdrawiam chłopców z „Immaculata”, tak dzielnych. Miłego obiadu i do zobaczenia!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana