Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro
Mercoledì, 3 aprile 2019

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, w minioną sobotę i niedzielę odbyłem podróż apostolską do Maroka. Dziękuję Bogu, który pozwolił mi podjąć kolejny krok na drodze dialogu i spotkania z muzułmańskimi braćmi i siostrami. Jestem wdzięczny Królowi Mohammedowi VI, władzom Maroka i wszystkim, którzy przygotowali tę wizytę. Wyrażam wdzięczność biskupom, kapłanom i całej wspólnocie wiernych za wierną służbę w misji Kościoła. W przemówieniach zachęcałem chrześcijan i muzułmanów do troski o wolność religijną, dialog, tworzenie klimatu porozumienia i wzajemnego szacunku. Wspominam spotkanie z Królem, jego rodziną, imamami i kaznodziejami muzułmańskimi, z przedstawicielami Caritas, a szczególnie z migrantami. To w Maroku ratyfikowano porozumienie w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji. Jego przesłanie pozostaje także przedmiotem zaangażowania Stolicy Apostolskiej. Z zadowoleniem odnotowuję fakt podpisania, wspólnie z Królem, apelu o zachowanie wyjątkowego charakteru Jerozolimy, jako miasta trzech religii. Wspominam Mszę św. odprawioną na zakończenie wizyty w Rabacie, która była wyjątkowym objawieniem Ludu Bożego w sercu tego islamskiego kraju. Wyrażam nadzieję, że ta podróż przyniesie godne owoce.

Santo Padre:

Saluto i pellegrini polacchi. Vi ringrazio di cuore per le preghiere in occasione del mio viaggio in Marocco. Incontrando cristiani e musulmani insieme li ho incoraggiati in modo particolare alla fratellanza, affinché essa si diffonda dappertutto, giacché la sua fonte è Dio stesso. Nei giorni della Quaresima, durante i vostri esercizi spirituali, le preghiere della Via Crucis e le altre funzioni quaresimali, invocate questo dono di Dio per loro e per la Chiesa intera. Siate servitori della speranza, di cui il mondo ha bisogno. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Witam pielgrzymów polskich. Dziękuję wam serdecznie za modlitwy w intencjach mojej podróży do Maroka. Spotykając chrześcijan i muzułmanów zachęcałem ich szczególnie do braterstwa, by stało się ono powszechne, wszak jego źródłem jest Bóg. W dniach Wielkiego Postu wypraszajcie dla nich i całego Kościoła ten Boży dar podczas waszych rekolekcji, nabożeństw Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Bądźcie sługami nadziei, której tak bardzo potrzebuje świat. Z serca wam błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana