Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro
Mercoledì, 8 maggio 2019

[Multimedia]


 

Speaker:

W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podzielił się przeżyciami związanymi z podróżą apostolską do Bułgarii i Macedonii Północnej. Powiedział między innymi: W Bułgarii prowadziła mnie żywa pamięć św. Jana XXIII, który w 1925 roku został wysłany do tego kraju jako wizytator, a następnie delegat apostolski. Ożywiony przykładem jego życzliwości i miłości pasterskiej spotkałem się z narodem, który jest powołany, by był mostem między Europą Środkową, Wschodnią i Południową. Bułgaria jest jedną z ziem ewangelizowanych przez świętych Cyryla i Metodego, których św. Jan Paweł II ogłosił, obok św. Benedykta, patronami Europy. W Sofii, w majestatycznej katedrze patriarchalnej świętego Aleksandra Newskiego, zatrzymałem się na modlitwie przed wizerunkiem tych dwóch świętych braci. Dwukrotnie odprawiłem Eucharystię ze wspólnotą katolicką w tym kraju i zachęciłem ją, aby była pełna nadziei i by wzrastała w łasce Pana. Ostatniego aktu podróży dokonaliśmy wraz z przedstawicielami różnych religii: modliliśmy się do Boga o dar pokoju, podczas gdy grupa dzieci niosła zapalone lampiony, będące symbolem wiary i nadziei. W Macedonii Północnej towarzyszyła mi duchowa obecność świętej Matki Teresy z Kalkuty, która urodziła się w Skopje w 1910 r. Przy Domu Pamięci Matki Teresy modliłem się w obecności innych przywódców religijnych i dużej grupy ubogich oraz poświęciłem kamień węgielny sanktuarium pod jej wezwaniem. Podczas spotkania z młodymi różnych wyznań chrześcijańskich, a także innych religii, zachęciłem ich, aby mieli wielkie marzenia i angażowali się, jak młoda Agnes - przyszła Matka Teresa - słuchając głosu Boga, który przemawia w modlitwie oraz w ciele potrzebujących braci. W Skopje oprócz świadectw młodych, wysłuchałem też świadectw kapłanów i osób konsekrowanych, mężczyzn i kobiet, którzy oddali życie Chrystusowi. Tam też sprawowaliśmy Mszę św., powierzając Bożej Opatrzności teraźniejszość i przyszłość narodów, które odwiedziłem podczas tej podróży.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi qui presenti. Oggi la Chiesa in Polonia celebra la solennità del suo grande Patrono, San Stanislao, Vescovo e Martire. Il suo coraggio nel Signore e la sua fedeltà agli evangelici valori spirituali e morali siano, per ognuno di voi e per la vostra nazione, un punto di riferimento, nelle decisioni e nelle opere e difronte alle sfide dei nostri tempi. Vi accompagni la sua protezione e la benedizione di Dio. Sia lodato Gesù Cristo!

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam obecnych tu polskich pielgrzymów. Dziś Kościół w Polsce celebruje uroczystość swego wielkiego Patrona św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Jego odwaga w Panu i wierność ewangelicznym wartościom duchowym i moralnym niech będzie dla was i dla waszego Narodu punktem odniesienia w decyzjach i działaniach wobec wyzwań naszych czasów. Niech wam towarzyszy jego opieka i Boże błogosławieństwo! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 


Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana