Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE

Mercoledì, 11 dicembre 2019

[Multimedia]


 

Speaker:

Bracia i siostry, Dzieje Apostolskie ukazują sylwetkę św. Pawła, jako gorliwego ewangelizatora, nieustraszonego misjonarza, rodzącego nowe wspólnoty wśród pogan, ale także, jako cierpiącego świadka Chrystusa. Oskarżony o nauczanie przeciwko Prawu i świątyni, zostaje w Jerozolimie aresztowany i sądzony; wpierw przed Sanhedrynem, potem przed rzymskim prokuratorem w Cezarei i królem Agryppą. Obrona przed oskarżycielami staje się dla niego okazją do głoszenia Ewangelii i świadczenia o Zmartwychwstałym. Relacja z własnego życia, nawrócenia, otrzymanej misji, żarliwe świadectwo, poruszają króla Agryppę. Powie: „Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina” (Dz 26, 28). Podróż św. Pawła do Rzymu, jako oskarżonego więźnia, uznanego przez wielu za złoczyńcę, który odwołał się do Cezara, będzie dla niego okazją do głoszenia Dobrej Nowiny, która zmieni bieg historii. Apostoł Narodów, uczy nas wytrwałości w próbach życia i umiejętności odczytywania wszystkiego oczyma wiary. Prośmy go, by swoim wstawiennictwem pomógł nam ożywić naszą wiarę i wytrwać w wierności otrzymanemu od Boga powołaniu.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Ieri abbiamo celebrato la memoria della Beata Vergine Maria di Loreto e domenica scorsa abbiamo iniziato l’Anno Giubilare a Lei dedicato, come patrona dei piloti e di coloro che viaggiano in aereo. Auguro a tutti voi di imparare a guardare la vita dall’alto, dalla prospettiva del cielo, vedere le cose con gli occhi di Dio, attraverso il prisma del Vangelo. Che Maria abbia cura di voi e vi guidi. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej, a w niedzielę rozpoczęliśmy Rok Jubileuszowy poświęcony Jej, jako patronce lotników i podróżujących samolotami. Życzę wam wszystkim byście uczyli się patrzeć na życie z wysoka, z perspektywy nieba, byście widzieli rzeczy oczami Boga, przez pryzmat Ewangelii. Niech Maryja opiekuje się wami i was prowadzi. Z serca wam błogosławię.© Copyright - Libreria Editrice Vaticana