Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Biblioteka Pałacu Apostolskiego
Środa, 11 marca 2020 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj rozważamy czwarte błogosławieństwo Pana Jezusa z Kazania na Górze: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5,6). Jak je rozumieć? Mamy świadomość, że niesprawiedliwość krzywdzi ludzkość, społeczeństwo, które pilnie potrzebuje równości, prawdy, sprawiedliwości. Pismo Święte mówi o cierpieniu ludzi biednych i uciskanych, które jest Bogu wiadome. Zstąpił z nieba, aby wyzwolić swój lud. Pan Jezus przypomniał uczniom: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,20). W każdym z nas jest pragnienie prawdy, dobra, akceptacji, które wzbudza w sercach Duch Święty. Dzięki Niemu znajdujemy drogę, by iść przez życie pośród trosk i problemów. Dlatego to pragnienie powinniśmy chronić i pielęgnować, zwłaszcza w sercach dzieci, młodzieży, uczyć ich miłości, czułości, odkrywania tego, co naprawdę się liczy i czyni życie dobrym. Pan Jezus wskazuje, że jeśli to pragnienie będzie w nas, zaprowadzi ono każdego do pomyślnego końca, ponieważ wypływa z serca samego Boga, z mocy Ducha Świętego, który jest Miłością.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi. La Quaresima ci incoraggia a contemplare la passione di Cristo e a fissare lo sguardo sulla Sua Croce. Un’occasione particolare per fare questo sia per voi la partecipazione agli esercizi spirituali, alle celebrazioni della Via Crucis e alle altre funzioni quaresimali. Questi momenti di spiritualità vi permettano di comprendere la croce che ciascuno porta e vi aiutino nella conversione e nello sperimentare la Divina misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wielki Post zachęca nas do rozważania męki Chrystusa i zapatrzenia się w Jego Krzyż. Szczególną okazją ku temu niech będzie dla was udział w rekolekcjach wielkopostnych, nabożeństwach Drogi Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. Niech te duchowe przeżycia pozwolą wam zrozumieć krzyż, który każdy niesie oraz pomogą w nawróceniu i doświadczeniu Bożego miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana