Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 7 wrzesień 2020 r.

[Multimedia]


 

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, podejmując katechezy o modlitwie, poznajemy dzisiaj sylwetkę proroka Eliasza. Jest on człowiekiem głębokiej wiary, przenikniętym duchem modlitwy i kontemplacji. Pismo Święte wskazuje, że dzięki modlitwie, w której prorok stopniowo się umacnia i doskonali, wzrasta także jego wiara. Bóg pozwolił mu doświadczyć swojej obecności, objawiając mu się na Górze Horeb, jak słyszeliśmy w tekście czytanym przed audiencją, nie w szalejącej burzy, nie w trzęsieniu ziemi czy trawiącym ogniu, lecz w „szmerze łagodnego powiewu” (por. 1 Krl 19, 9-13). W ten sposób Bóg spotka się z Eliaszem, który zmęczony życiem, utracił pokój ducha, sądził, że zawiódł na wszystkich frontach. Poprzez ów łagodny powiew, Pan wprowadza na nowo do jego serca spokój i ciszę. Wydaje się, że to wydarzenie ma także swoje odniesienie do naszego życia. My także możemy poczuć się niekiedy odrzuceni, bezużyteczni i samotni. Tak, jak Eliasz szukajmy wówczas zrozumienia swej sytuacji na rozmowie z Bogiem. Jeśli nawet uczyniliśmy coś złego, gdy czujemy się zagrożeni i przestraszeni, o ile zwrócimy się do Boga w naszej modlitwie, wówczas możemy mieć nadzieję, że także do nas powróci pogoda ducha i pokój.

Santo Padre:

Rivolgo un cordiale saluto a tutti i Polacchi. Celebriamo oggi la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. La Madonna nelle sue apparizioni spesso ha esortato alla recita del Rosario, specialmente di fronte alle minacce incombenti sul mondo. Anche oggi, in questo tempo di pandemia, è necessario tenere tra le mani la corona del rosario, pregando per noi, per i nostri cari e per tutti gli uomini. Vi affido tutti alla Regina del Rosario e di cuore vi benedico.

Speaker:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Matka Boża w swych objawieniach często wzywała ludzi do odmawiania Różańca, zwłaszcza w obliczu zagrożeń dla świata. Także dzisiaj, w tym czasie pandemii, koniecznie musimy trzymać w naszych dłoniach różaniec, modląc się za siebie, za swoich bliskich i za wszystkich ludzi. Zawierzam was Królowej Różańca Świętego i z serca wszystkim błogosławię.Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana