Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Biblioteka Pałacu Apostolskiego
Środa, 17 marca 2021 r.

[Multimedia]

______________________________

Speaker:

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj uzupełniamy katechezę o modlitwie, jako naszej relacji z Trójcą Świętą, a w szczególności z Duchem Świętym, który jest pierwszym darem życia chrześcijańskiego. To On otwiera nasze serca na bliskość Boga i wprowadza nas w tajemnicę miłości. Uczy nas modlitwy i szczególnego odniesienia do Boga, które wyraża wezwanie: „Abba, Ojcze, Tatusiu”. To On przemienia nasze serca i sprawia, że dojrzewa w nas świadomość bycia dziećmi Bożymi. Duch Święty przypomina również ustawicznie o obecności Pana Jezusa w nas, kształtuje nas według Jego miary w miłosierdziu, w służbie, w modlitwie, prowadzi nas do świętości. Wszystko, do czego mamy dorastać, jest dziełem Ducha Świętego. Strzeżmy Jego obecności w nas jak tajemnego ognia, który Pan Jezus przyniósł na ziemię. Mamy ustawicznie podtrzymywać ten ogień, by oświetlał nasze drogi. Dlatego Kościół zachęca każdego z nas, byśmy w codziennej modlitwie wzywali Ducha Świętego, zwłaszcza na początku i na końcu każdej ważnej czynności. Niech taka relacja do Boga, do Trójcy Świętej, przybliża nas do świętości.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i Polacchi. Domani, con lo speciale Appello mariano e con l’Eucaristia celebrata a Jasna Gòra nel giorno della solennità di San Giuseppe, comincerete i festeggiamenti per l’Anno della Famiglia Amoris Laetitia. Maria, Regina della Polonia ottenga per le famiglie l’evangelica visione del matrimonio, nella reciproca comprensione e nel rispetto per la vita umana. Benedico di cuore voi tutti e quanti prenderanno parte alle iniziative intraprese in occasione delle celebrazioni del menzionato Anno.

Speaker:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jutrzejszym Apelem i Eucharystią sprawowaną na Jasnej Górze w uroczystość Świętego Józefa, rozpoczniecie obchody Roku Rodziny Amoris Laetitia. Niech Maryja, Królowa Polski wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego. Wam wszystkim i tym, którzy wezmą udział w inicjatywach podejmowanych w związku z obchodami tego Roku, z serca błogosławię.

 Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana