Index   Back Top Print

[ AR  - DE  - EN  - ES  - FR  - HR  - IT  - PL  - PT ]

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

AUDIENCJA GENERALNA

Środa, 30 czerwiec 2021 r.

[Multimedia]

__________________________

Drodzy Bracia i siostry, zagłębiamy się krok po kroku w List do Galatów.

Mówiliśmy, że owi chrześcijanie mieli trudności w przeżywaniu swej wiary: zachowywać tradycje żydowskie, czy otworzyć się całkowicie na prawdę Ewangelii. Apostoł chce pomóc Galatom w rozwiązaniu tej kwestii, na przykładzie własnego doświadczenia.

Paweł opowiada Galatom o swoim powołaniu i nawróceniu. Z jednej strony podkreśla, że zaciekle prześladował Kościół, z drugiej zaś uwydatnia miłosierdzie Boże, które doprowadziło go do radykalnej przemiany. Paweł wskazuje prawdę o sobie poprzez uderzający kontrast: od bycia prześladowcą chrześcijan, został powołany, by stać się apostołem.

Myśląc o tym, Paweł jest pełen podziwu i wdzięczności. Bóg, dzięki swej łasce, objawił mu swego Syna Jezusa Chrystusa.

Jakże niezgłębione są drogi Pana! Możemy doświadczyć tego szczególnie wówczas, gdy wracamy myślami do naszego powołania, do momentu, w którym Bóg wkroczył w nasze życie. Ileż to razy, w obliczu wielkich dzieł Pana, może pojawić się spontaniczne pytanie: jak to możliwe, że Bóg posługuje się grzesznikiem, człowiekiem słabym, aby realizować swoją wolę?

Jednak nie ma w tym nic przypadkowego, ponieważ wszystko zostało przygotowane w planie Boga. On tka naszą historię, a naszym zadaniem jest odpowiadać z ufnością na Jego plan zbawienia. Pozwólmy, by prowadziła nas świadomość, że Jego łaska przemienia życie i czyni je godnym oddania na służbę Ewangelii.

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i Polacchi e particolarmente le Suore della Congregazione di Sant’Elisabetta.

Ieri abbiamo celebrato la Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Testimoni fedeli del Vangelo, fino alla morte, sono un esempio eloquente di come la grazia di Dio può agire nella vita umana e nella storia della Chiesa.

Auguro a tutti voi che il riposo estivo diventi un tempo privilegiato per riscoprire la presenza di grandi opere del Signore nella vostra vita.

Vi benedico di cuore!

Speaker polacco:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków, a szczególnie Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety.

Wczoraj obchodziliśmy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jako wierni aż do śmierci, świadkowie Ewangelii, są oni wymownym przykładem tego, jak łaska Boża może działać w życiu ludzkim i w dziejach Kościoła.

Życzę Wam, aby letni odpoczynek stał się uprzywilejowanym czasem by odkryć na nowo obecność wielkich dzieł Bożych w Waszym życiu.

Z serca Wam błogosławię!Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana